Tymczasowy zarząd przymusowy w spółce Novatek Green Energy

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przedłużył o kolejne 6 miesięcy okres, na który został ustanowiony tymczasowy zarząd przymusowy wobec Novatek Green Energy sp. z o.o. Ma to związek z ogłoszonym przetargiem na aktywa firmy. 

Firma Novatek w związku z wpisaniem 25 kwietnia ub.r. na listę sankcyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przestała działać. Podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż i dystrybucja gazu płynnego (LPG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie Polski, a także w innych krajach europejskich. Dystrybucja LNG odbywała się również za pośrednictwem będących własnością spółki sieci gazowych w Polsce.
- Na początku października ub.r. podjąłem decyzję o wprowadzeniu do Novatek tymczasowego zarządu przymusowego. Utrzymaliśmy miejsca pracy i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ponad 900 klientów końcowych na terenie całego kraju zostało przyłączonych z powrotem do sieci i to tuż przed sezonem grzewczym - mówi minister Waldemar Buda.
Decyzja szefa MRiT umożliwiła też przywrócenie przez firmę pełnej obsługi klientów oraz możliwość przyłączenia do sieci odbiorców, którzy mieli wydane warunki techniczne lub zawarte umowy przyłączeniowe, a ze względu na sytuację ich inwestycje przyłączeniowe nie mogły być kontynuowane.
Ostatnio zarządca przymusowy, mecenas Karol Szymański – wspierany przez renomowanego doradcę międzynarodowego – rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia transparentnego, otwartego i bezpiecznego procesu zbycia aktywów Novatek PL.
Transakcji tej podlegać będą w szczególności aktywa związane ze sprzedażą i dystrybucją gazu LPG (m.in. terminale przeładunkowe i instalacje zbiornikowe), a także sprzedażą i dystrybucją gazu LNG (m.in. wyspowe sieci gazowe wraz ze stacjami regazyfikacji, stacje regazyfikacji u odbiorców biznesowych oraz stacje tankowania).
Całe przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie najbliższych kilku miesięcy, w podziale na następujące etapy:
- oczekiwanie na zgłoszenia potencjalnych inwestorów zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu,
- dostarczenie informacji o sprzedawanych aktywach firmy zgłoszonym oferentom,
- zebranie ofert niewiążących,
- przeprowadzenie procesu due diligence (szczegółowe badanie i analiza spółki, w celu jej wyceny) przez wybranych oferentów,
- negocjacje z wybranymi oferentami
- finalizacja transakcji sprzedaży.
Planowany termin zakończenia procesu to początek października 2023 roku.

Skomentuj artykuł: