Umowa na projekt dróg wokół nowego lotniska CPK

 Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na opracowanie tzw. drogowej koncepcji programowej w rejonie nowego portu lotniczego. W sumie wokół portu powstanie ok. 30 km nowych dróg, w tym nowy węzeł na autostradzie A2.

Kontrakt został zawarty z firmą Trakt z Katowic. Jego wartość to prawie 28 mln zł. Do zadań wykonawcy będzie należało zaprojektowanie układu drogowego w rejonie lotniska, czyli m.in. węzła z autostradą A2 po jego wschodniej stronie i połączeń z drogą krajową nr 50 po stronie zachodniej.

Wykonawca zobowiązał się, że opracuje dla CPK kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym. W ramach Koncepcji Programowej Dróg (KPD) powstanie również dokumentacja przetargowa niezbędna do ogłoszenia postępowania i wyłonienia wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych na potrzeby budowy (w trybie Projektuj i Buduj).

– Rozwiązania projektowe dotyczące układu drogowego są kluczowe dla sprawnej obsługi portu lotniczego. Mamy nadzieję, że wybrany przez nas wykonawca wykorzysta duże doświadczenia w projektowaniu na potrzeby budownictwa komunikacyjnego i dzięki temu zaproponuje nam najlepsze możliwe rozwiązania – mówi Adam Krajewski, koordynator ds. infrastruktury drogowej z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego CPK.

Projektant przygotuje ponadto rozwiązania dotyczące m.in. obiektów inżynierskich (np. wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt), wyposażenia technicznego dróg, urządzeń ochrony środowiska, usuwania kolizji, a także  innych obiektów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania całego układu drogowego.

Przetarg trwał od listopada ub. roku, a wzięło w nim udział siedem firm i konsorcjów. Spółka CPK wybrała wykonawcę, kierując się m.in. ceną i doświadczeniem.

Skomentuj artykuł: