Umowa pomiędzy UE i Wielką Brytanią z poparciem PE

N