Unia chce redukować zapotrzebowanie na gaz. Polska mówi "nie"

Polska nie zgadza się na wprowadzanie unijnym prawodawstwem możliwości ograniczenia zapotrzebowania na gaz w krajach członkowskich – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas rozmowy z unijną komisarz ds. energii Kadri Simson. 

Minister Moskwa rozmawiała z komisarz Simson m.in. o planowanym komunikacie Komisji Europejskiej ws. możliwości ograniczenia zapotrzebowania na gaz w krajach członkowskich. Według strony polskiej jakiekolwiek wytyczne w tej kwestii nie mogą być wprowadzane prawodawstwem unijnym. Chociaż koordynacja krajowych wysiłków i planów ma kluczowe znaczenie, taki instrument powinien pozostać dobrowolny. Minister Moskwa podkreśliła, że dla Polski solidarność w zakresie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych do UE ma istotne znaczenie.

"Jesteśmy przeciwni narzucaniu obowiązkowych celów redukcyjnych. Mechanizm solidarności nie może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa energetycznego żadnego z państw członkowskich" – powiedziała minister Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska oraz unijna komisarz poruszyły też temat polskich planów związanych z dalszym rozwojem w Polsce energetyki wiatrowej na lądzie.

"Energetyka wiatrowa już teraz stanowi istotny element polskiego miksu energetycznego. Pełne wykorzystanie jej potencjału na lądzie i morzu pozwoli na transformację systemu energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i pomoże zapewnić bezpieczeństwo energetyczne" - podkreśliła minister Anna Moskwa.

Wyrazem intensywnych prac prowadzonych przez Polskę w zakresie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej jest przyjęcie 5 lipca br. przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa 10h).

Minister Anna Moskwa wskazała, że w najbliższych dniach będą kontynuowane prace w tym obszarze na poziomie parlamentarnym.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: