UOKiK ma zastrzeżenia do serwisu PayPal

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny uznał, że PayPal może stosować niedozwolone postanowienia umowne - poinformował UOKiK w komunikacie.

Zarzuty dotyczą trzech postanowień "Umowy z Użytkownikiem PayPal": spisu działań zabronionych, listy nakładanych sankcji oraz zakazu korzystania z konta w momencie jego zablokowania bądź zawieszenia.

"W ocenie prezesa Urzędu, treści zawarte w tym dokumencie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz prowadzić do rażącej dysproporcji praw i obowiązków pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą"

- wskazano w komunikacie.

Z ustaleń urzędu wynika, że działania zabronione zostały opisane nieprecyzyjnie, bez podania konkretnych przykładów bądź wyjaśnienia niejasnych i złożonych pojęć, pozostawiając interpretację w tym zakresie wyłącznie przedsiębiorcy.

Zastrzeżenia odnoszą się między innymi do formalnej i gramatycznej struktury postanowień.

Użytkownik, zapoznając się z umową, nie jest w stanie ustalić, jakie jego działanie może zostać uznane przez PayPal za zabronione, ani też jakie środki sankcyjne może podjąć spółka.

Według jednego z postanowień zakwestionowanych przez UOKiK, gdy PayPal uzna, że konsument dopuścił się któregokolwiek z działań zabronionych, może "w dowolnym momencie i według własnego uznania podjąć szereg działań w celu ochrony firmy(…)".

Katalog sankcji, zawartych w umowie, ma charakter otwarty – oznacza to, że spółka może zastosować również kary w nim nieprzewidziane. Postanowienia umowy nie zobowiązują też PayPal do wskazania konkretnego naruszenia, czy podania uzasadnienia zastosowanej sankcji. Możliwe jest więc m.in. zablokowanie środków "w wysokości oraz przez okres tak długi, jak będzie to konieczne", nałożenie na konsumenta obowiązku zapłaty równowartości kwoty 2500 dolarów lub większej, a nawet zamknięcie bez uprzedzenia konta użytkownika i odmówienie świadczenia usług w przyszłości"

- podano.

Według UOKiK, niejasne pozostają także postanowienia dotyczące sytuacji, gdy konto w serwisie PayPal zostanie rzeczywiście zawieszone lub zamknięte. Umowa wskazuje, że karana może być już próba korzystania z takiego konta. Jednocześnie postanowienie nie wyjaśnia, czy dotyczy to prób logowania, czy innego rodzaju działań, ani jakie kary są za to przewidziane. Nie zostało też doprecyzowane, czy spółka zamierza dalej pobierać opłaty za korzystanie z konta, jeżeli jego bilans był dodatni.

UOKiK przypomina, że PayPal (Europe) umożliwia dokonywanie internetowych płatności na całym świecie, jest rodzajem elektronicznego portfela zintegrowanego z rachunkiem bankowym, do którego można przypisać kartę płatniczą.

Źródło

Skomentuj artykuł: