Uproszczone procedury uchwalania planów miejscowych m.in. dla fotowoltaiki

Proponowana przez resort rozwoju i technologii nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza uproszczone procedury uchwalania planów miejscowych dla np. fotowoltaiki. 

Zmiany w systemie planowania przestrzennego mają ułatwić prowadzenie inwestycji OZE. Reforma zdecydowanie skróci czas przyjmowania planów miejscowych - zostaną uproszczone procedury, które teraz zajmują lata.

Przy realizacji przedsięwzięć muszą być jednak brane pod uwagę kwestie dotyczące środowiska, klimatu i dziedzictwa kulturowego. Konieczne są też konsultacje społeczne podczas przygotowywania dokumentów planistycznych.

Na bieżąco obserwujemy rozwój branży fotowoltaicznej oraz wpływ przepisów dotyczących planowania przestrzennego na możliwość rozmieszczenia obiektów pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. Jednak dokumenty planistyczne muszą być tworzone z uwzględnieniem ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i uwzględniać opinię lokalnej społeczności. Takie działanie sprawi, że będziemy w przyjazny sposób rozwijali OZE, jednocześnie promując korzyści jakie instalacje OZE przynoszą. Nasza propozycja jest znaczącym ułatwieniem realizacji OZE

wyjaśnia wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Nowe przepisy przewidują mechanizmy, które nie tylko mogą przyspieszyć rozwój branży OZE, ale także wzmocnią stabilność realizacji inwestycji. To:
•    zoptymalizowanie procedur uchwalania wszystkich aktów planowania przestrzennego.
•    skrócenie terminów;
•    jednoczesne procedowanie planów ogólnych i planów miejscowych;
•    ograniczenie liczby wyłożeń do publicznego wglądu;
•    umożliwi to szybkie uchwalanie nowych i zmianę obowiązujących uchwał.

Kluczowa dla branży OZE jest nowa forma planu miejscowego - zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI), który umożliwia podpisanie umowy urbanistycznej pomiędzy inwestorem a gminą. Dla branży OZE powiązaliśmy ZPI z procedurą uproszczoną uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Istotnym elementem reformy będzie cyfryzacja systemu planowania przestrzennego. Dzięki powszechnemu i łatwemu dostępowi do dokumentów i danych przestrzennych łatwiej będzie można wyszukać informacje.

Reforma powinna wejść w życie na przełomie 2022 i 2023 r. Do 2026 r. obowiązywać będą tzw. przepisy przejściowe. Dzięki temu inwestorzy będą mieli czas na przygotowanie się do nowych zasad.

Źródło

Skomentuj artykuł: