W budowie kolejnych 200 stacji ładowania e-pojazdów na Śląsku

Już ponad 70 ogólnodostępnych stacji ładowania budowanych przez Tauron Dystrybucja w ramach obowiązku ustawowego jest przyłączonych do sieci firmy. Obecnie buduje ona przyłącza dla kolejnych 200. takich obiektów. Prace trwają w 10. gminach, głównie na Śląsku.  

W kwietniu Tauron Dystrybucja zawarł umowę na dostawę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Łącznie do oddziałów w Częstochowie, Gliwicach, Tarnowie oraz Bielsku Białej dostarczonych zostanie 230 takich urządzeń.

To stacje ładowania o mocy 2 x 22 kW, wykonane z w pełni ekologicznych obudów aluminiowych z elementami szkła hartowanego, przeznaczone do pełnego recyclingu po zakończeniu okresu eksploatacji. Stacje będą dostarczane sukcesywnie do końca III kwartału br. i będą wykorzystane w kolejnym etapie realizacji obowiązku ustawowego dotyczącego budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w lokalizacjach uzgodnionych z gminami. Stacje ładowania w całości są opracowane i produkowane przez polską firmę PRE Edward Biel.

- Kierowcy korzystający z samochodów elektrycznych, jak i ci, którzy dopiero rozważają taką decyzję oczekują, że czas podróży elektrykiem będzie zbliżony do czasu przejazdu samochodu napędzanego konwencjonalnym paliwem. Spełnienie tego oczekiwania wymaga nie tylko przyspieszenia budowy nowych punktów ładowania, ale też intensyfikacji prac nad modernizacją i rozbudową sieci dla zapewnienia mocy przyłączeniowej w kolejnych lokalizacjach - mówi Artur Warzocha, wiceprezes Tauron Polska Energia. - Plany te wymagają budowy nowej sieci dystrybucyjnej dla szybkich ładowarek, lokalizowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych - dodaje.

W Polsce funkcjonują już rozwiązania, które w sposób systemowy wspierają powstawanie stacji, a tym samym rozwój elektromobilności. Są to: pierwszeństwo przyłączenia, preferencyjna stawka opłaty za przyłączenie oraz specjalne stawki za świadczone usługi dystrybucji.

W ramach mechanizmu interwencyjnego określonego w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Tauron Dystrybucja został zobowiązany do wybudowania łącznie 344. ogólnodostępnych stacji ładowania z 768. punktami ładowania w 12. gminach.

Na podstawie planów opracowanych przez prezydentów miast oraz programów przyłączenia opracowanych przez Tauron Dystrybucja, w okresie od kwietnia 2020 do marca 2021 spółka rozpoczęła realizację tych prac.

Dla Tauron Dystrybucja kluczowa zmiana nastąpiła w zakresie wprowadzenia zakazu posiadania przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnej ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Tym samym wprowadzone zostały przepisy przejściowe, które określiły zasady wygaszenia obowiązku budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez OSD oraz konieczność sprzedaży przez OSD już posiadanych ogólnodostępnych stacji ładowania.

Od momentu wprowadzania przepisów przejściowych obowiązek budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez Tauron Dystrybucja został ograniczony do obszaru 10. gmin: Opole, Częstochowa, Bytom, Gliwice, Zabrze, Ruda Śl., Rybnik, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Tarnów i budowy 273 z 344 ogólnodostępnych stacji ładowania.

Spółka wybudowała już 77 ogólnodostępnych stacji ładowania. Z liczby tej przekazała Operatorowi ogólnodostępnej stacji ładownia wyznaczonemu przez Urząd Regulacji Energetyki do wykonywania zadań operatorskich 41 stacji ładowania.

Źródło

Skomentuj artykuł: