W I półroczu eksport wzrósł o 1/5, a import - o 1/3

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - czerwcu br. wyniosły w cenach bieżących 761,5 mld zł w eksporcie oraz 814,6 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się tym samym na poziomie 53,1 mld zł - poinformował GUS.

Podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 18,6 mld zł. W porównaniu z I półroczem 2021 r. eksport wzrósł o 20,8%, a import o 33,1%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 182,8 mld USD, a import 195,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 9,1%, a w imporcie o 20,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 12,9 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,9 mld USD.
Z kolei eksport wyrażony w euro wyniósł 165,4 mld, a import 177,0 mld (wzrósł 
odpowiednio w eksporcie o 19,1%, a w imporcie o 31,3%). Ujemne saldo wyniosło 11,6 mld euro, podczas gdy w styczniu - czerwcu  2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,1 mld euro.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 87,8% (w tym UE 76,3%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi - 61,6% (w tym UE 52,5%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 75,4%) i 64,9% (w tym UE 56,4%) w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,3%, a w imporcie 8,1%, wobec odpowiednio 5,4% i 6,8% w analogicznym okresie 2021 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 186,8 mld zł (minus 44,8 mld USD, minus 40,6 mld euro) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 33,1 mld zł (minus 8,1 mld USD, minus 7,2 mld euro). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 166,7 mld zł (40,0 mld USD, 36,2 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 155,1 mld zł (37,2 mld USD, 33,7 mld euro).

W I półroczu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,2 %), a importu ogółem - 64,3% (wobec 64,7% w styczniu - czerwcu 2021 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,3 p. proc. i wyniósł 27,6%, a w imporcie spadł o 1,0 p. proc. i stanowił 20,7%. Dodatnie saldo wyniosło 42,1 mld zł (10,1 mld USD, 9,1 mld euro) wobec 48,8 mld zł (13,0 mld USD, 10,8 mld euro) w analogicznym okresie 2021 r. 

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 574,1 mld zł, w tym z UE - 520,6 mld zł, wobec odpowiednio 453,0 mld zł, w tym z UE 421,2 mld zł w analogicznym okresie 2021 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: