W lutym MF sprzedało obligacje skarbowe za ponad 2 mld zł

Jak poinformowało ministerstwo finansów w lutym najchętniej kupowanymi instrumentami wśród obligacji skarbowych były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.203,3 mln zł (55% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 10-letnie – EDO (18%) i 1-roczne – ROR (13%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 3-letnie – TOS (6%) i 3-miesięczne – OTS (4%) oraz 2-letnie – DOR (2%).
 

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę 35,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.
 

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki SA. Obligacje skarbowe są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.
 

- W lutym sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,2 mld zł. Klienci wybierają głównie obligacje 4- i 10-letnie, których oprocentowanie począwszy od drugiego okresu odsetkowego, wyznaczane jest w oparciu o wskaźnik inflacji. Stanowiły one blisko ¾ wszystkich obligacji kupionych w lutym, co odpowiadało kwocie ponad 1,6 mld zł. Klienci wybierają obligacje ze względu na szeroką ofertę, która umożliwia elastyczny wybór okresu lokowania na okres od 3 miesięcy do 10 lat dla standardowej oferty. Dodatkowym atutem jest fakt, że w razie potrzeby, mamy dostęp do naszych oszczędności. Możemy wtedy skorzystać z tak zwanego przedterminowego wykupu obligacji i wycofać kwotę, którą potrzebujemy. Elastyczność w planowaniu oszczędzania oraz dostęp do już zgromadzonych środków, jest niewątpliwie zaletą, która powoduje, że warto lokować w oszczędnościowe obligacje skarbowe - podsumowuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Źródło

Skomentuj artykuł: