W lutym podwyżka oprocentowania wszystkich obligacji o 0,50%

Nowe oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,00% w skali roku, a 2-letnich 1,50%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,60% dla 3-latek, 1,80% dla 4-latek oraz 2,20% dla 10-latek - poinformowało ministerstwo finansów.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”, oprocentowane są odpowiednio 2,00% i 2,50% w pierwszym roku oszczędzania.
Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.
Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

W lutym podnosimy oprocentowanie wszystkich obligacji oszczędnościowych o 0,50%. Dodatkowo o 0,25% podwyższamy marżę w kolejnych okresach odsetkowych dla tych instrumentów, których oprocentowanie uzależnione jest od wskaźnika inflacji.
Oferta obligacji oszczędnościowych jest różnorodna zarówno pod względem długości oszczędzania, zasad oprocentowania oraz wypłaty odsetek. Klienci indywidualni mogą wybrać taki rodzaj obligacji, który będzie najlepiej dostosowany do ich preferencji.
Warto pamiętać o możliwości bezpiecznego i wygodnego zakupu obligacji w serwisie internetowym www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, bez konieczności wychodzenia z domu

 

komentuje Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Od 26 stycznia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Skomentuj artykuł: