W obawie przed skutkami wojny i inflacją firmy kupują towary na zapas 

Polski Związek Faktorów (PZF) poinformował, że zrzeszone w nim firmy nabyły w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. wierzytelności o łącznej wartości 105 mld zł. To aż o 32,8 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wynik ten wyniósł 79,1 mld zł. Z usług faktoringowych korzysta obecnie prawie 21 tys. krajowych przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 5,5 mln faktur - wynika z informacji PZF.

Świadczące usługę faktoringu podmioty okazują się być coraz większym wsparciem dla polskich przedsiębiorców. Jak wynika z przedstawionych przez PZF danych, działające w Polsce firmy faktoringowe, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r., nabyły wierzytelności o łącznej wartości 105 mld zł. To, jak informuje PZF, aż o 32,8 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wynik ten wyniósł 79,1 mld zł.

- Rok 2022 branża faktoringowa rozpoczęła bardzo dynamicznie. Udało się to mimo wielu przeciwności. Pierwszoplanową barierą są obecnie obawy związane ze skutkami gospodarczymi i politycznymi zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Kolejnym problemem są nadal odczuwalne dla przedsiębiorców skutki recesji gospodarczej wywołanej pandemią, a także rosnąca niepewność w odniesieniu do wpływu, jaki Polski Ład może mieć na naszą branżę. Imponujące wyniki branży na początku tego roku to zapowiedź, że cały rok może być dla sektora najlepszy w historii

uważa Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Do wyników faktoringu w pierwszym kwartale 2022 roku odnosi się jedna z firm zaangażowanych w dostarczanie tej formy finansowania dla polskich podmiotów. 

- 2021 rok dla sektora MŚP nie był łatwy. W konsekwencji pandemii koronawirusa odnotowano najwyższy od prawie 20 lat wskaźnik upadłości i bankructw w tym sektorze. Pierwszy kwartał 2022 przyniósł poprawę kondycji polskiej gospodarki, ale nastroje wśród przedsiębiorców dalekie są od pozytywnych - odnotowuje Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO. 

Jego zdaniem, w obawie przed konsekwencjami wojny w Ukrainie i wysoką inflacją, firmy kupują towary na zapas.

- Aby sfinansować zwiększone wydatki, poszukują zewnętrznych źródeł gotówki. Znajdują je głównie na rynku pozabankowym, który jest dużo lepiej dostosowany do ich potrzeb niż oferta banków. Potwierdzają to dane. Wartość kredytów dla MŚP w styczniu 2022 w stosunku do analogicznego okresu w 2021 nie rośnie (-0,3%). Tymczasem rynek faktoringu w całym pierwszym kwartale 2022 odnotowuje wysoką dynamikę wzrostu, bo aż o 33% (r/r). I nie jest to tylko efekt niższej bazy z 2021. Obserwujemy, że faktoring rozwija się stabilnie - o  47% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2020 (czyli sprzed lockdownu) - zauważa Tomasz Boduszek. 

Choć, jak informuje PZF, z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym, najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne (blisko połowa klientów sięgających po tę formę finansowania), to aż jedna trzecia to dystrybutorzy dóbr i produktów.

- Wśród przedsiębiorców odczuwalny jest rosnący popyt na faktoring. Usługa pozwala bowiem w sposób bardzo elastyczny i w trybie natychmiastowym zamienić należności na gotówkę - podsumowuje Konrad Klimek z PZF.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 20,8 tys. przedsiębiorstw. Wystawiły one blisko 5,5 mln faktur, na podstawie których krajowi faktorzy udzielili finansowania. Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

Skomentuj artykuł: