W polityce wrze, w gospodarce spokojny rozwój

Pomimo wzrostu aktywności totalnej opozycji, problemów z Komisją Europejską i ostatnich zawirowań w rządzie - związanych z dymisją wicepremiera Jarosława Gowina - nasza gospodarka rozwija się wyjątkowo dobrze. Na giełdzie mamy kolejne rekordy, a optymizm ekspertów i przedsiębiorców rośnie.

W II kwartale br. polski PKB mógł wzrosnąć nawet o blisko 12 proc. r/r, a wobec I kwartału o ok. 3 proc. Produkcja sprzedana przemysłu rośnie z miesiąca na miesiąc. Wskaźnik koniunktury Markit PMI w przetwórstwie przemysłowym w lipcu wyniósł 57,6 pkt. i odnotował drugi najwyższy wynik w historii. Dzięki rosnącym płacom odbudowuje się też konsumpcja. Sprzedaż detaliczna była w czerwcu o 8,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Jak już informowaliśmy, produkcja budowlana jest wyższa o 4,4 proc. niż przed rokiem.

Wpływ na to mają liczne programy rządowe. - Od 2016 r. w ramach rządowych programów wsparcia lokalnych inwestycji drogowych samorządów do woj. śląskiego trafiło ok. 790 mln zł dofinansowania, które wsparło 570 projektów obejmujących blisko 540 km dróg – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. W ramach nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. powstanie ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu i nastąpi dokończenie trwających inwestycji na prawie 4 tys. km dróg.  - Ogłoszenie nowego Programu na całą rozpoczętą właśnie dekadę to dobra wiadomość dla branży budowlandej, która może planować swoje działania w długiej perspektywie. Inwestycje publiczne są tym czynnikiem, który napędza gospodarkę. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 292 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK  jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami UE. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie budowy praktycznie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych.- Pełna sieć dróg szybkiego ruchu połączy stolice województw i wiele średnich i mniejszych miast, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróży – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Celem RPBDK jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Ponadto zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami tzw. starej unii a Polską oraz zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieć TEN-T, w tym sieci bazowej, składającej się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia realizacji celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.
Jednym z najważniejszych zadań ujętych w nowym programie drogowym jest rozszerzenie A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy. Inwestycje te wpisują się w koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obwodnica Aglomeracji Warszawy w ciągu A50 i S50 będzie miała ponad 260 km długości, a jej koszt to ok  35 mld zł. 
RPBDK zakłada ponadto budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Wartość tej inwestycji o długości ponad 50 km jest szacowana na ok. 5,2 mld zł. W ramach poprawy przepustowości sieci dróg szybkiego ruchu zaplanowano ponadto poszerzenie 470 km autostrady A4 na odcinkach Krzyżowa - Wrocław oraz Wrocław – Tranów. Na realizację tego zadania przewidziano ponad 35,5 mld zł.  
Głównymi priorytetami w ramach zadań kontynuowanych pozostają korytarz Via Carpatia, dokończenie S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu.
Rozpoczną się też prace koncepcyjne nad kolejnymi ważnymi dla sieci drogowej odcinkami dróg krajowych.

Impuls rozwojowy dla gospodarki to także Polski Ład. - Polski Ład jest propozycją wyjątkowego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu wielkich programów społecznych - podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że dzięki Polskiemu Ładowi program rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej praktycznie już ruszył. Dodał, że w ciągu pół roku, czy roku społeczeństwo odczuje efekty dzisiejszych działań rządu. Morawiecki podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że w ciągu sześciu, siedmiu, czy ośmiu lat jesteśmy w stanie dogonić Włochy czy Hiszpanię w średnim PKB na głowę mieszkańca, licząc w sile nabywczej.

Skomentuj artykuł: