W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań do wdrożenia w działalności gospodarczej

Konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w formule „Szybkiej Ścieżki” biją rekordy popularności wśród przedsiębiorców i naukowców także w roku naznaczonym pandemią COVID-19. Tegoroczna oferta wsparcia sięgnęła w sumie blisko 3 mld zł. Trudno o lepsze wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich niż zainwestowanie ich w badania i rozwój - uważa NCBR. 

Już w pierwszym kwartale 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje ogłosić kolejny konkurs „Szybka Ścieżka”. Nie będzie w nim ograniczeń tematycznych, a na dofinansowanie innowacyjnych projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców i naukowców przewidziano około 300 mln zł.

Do udziału w tym konkursie nie trzeba zresztą specjalnie zachęcać, patrząc na to, jak ogromnym zainteresowaniem cieszył się ten program w kończącym się roku.

W „Szybkiej Ścieżce” szukamy projektów, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, przeznaczonego do wdrożenia w działalności gospodarczej

mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyr. NCBR.

Oferujemy proste i atrakcyjne zasady. Tylko w tym roku ponad 2 mld zł z Funduszy Europejskich przeznaczyliśmy na wsparcie takich projektów w ramach trzech horyzontalnych konkursów, w przypadku których nie ukierunkowujemy tematyki poza wymogiem wpisywania się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Kolejne ponad 900 mln zł dofinansowania przeznaczyliśmy na nowatorskie pomysły zgłaszane w ścieżkach tematycznych, także realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój

dodaje.

W największym pod względem alokacji konkursie „Szybka Ścieżka”, w którym nabór prowadzony był w pierwszej połowie roku z podziałem na cztery etapy, wpłynęły 794 wnioski. Ze względu na ich wysoki poziom budżet konkursu był kilkakrotnie zwiększany, aż do rekordowej kwoty 1,4 mld zł.

W konkursie podpisano już 105 umów na kwotę ponad 690 mln zł. W tej puli znajduje się m.in. inicjatywa opracowania uniwersalnej platformy pomiarowej dla systemów radiokomunikacyjnych najnowszej generacji, w tym sieci 5G mmWave, oraz monitoringu pól elektromagnetycznych. Inny projekt skupia się na modyfikowanych proszkach ze stopów lekkich jako nowym surowcu dla technologii przyrostowych. Kolejny obejmuje plasterkowanie, porcjowanie i pakowanie serów długodojrzewających.

Źródło

Skomentuj artykuł: