W realizacji inwestycje za prawie 600 mld zł z udziałem środków UE

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 101 828 inwestycji o łącznej wartości 582,1 mld zł - poinformowało ministerstwo funduszy i polityki regionalnej.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 26 grudnia 2022 r. złożono 198 076 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 922,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 573,1 mld zł, tj. 162,7 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Do 26 grudnia 2022 r. podpisano z beneficjentami 101 828 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 582,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 348,5 mld zł, czyli 98,9 procent alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 423,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 273,2 mld zł, co stanowi 77,5 proc. alokacji.

Źródło

Skomentuj artykuł: