Wakacje kredytowe też dla frankowiczów?

Nowe przepisy, które są obecnie rozpatrywane przez Sejm, przewidują możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy i formalnie dotyczą pożyczek udzielonych w złotówkach. Jednak, jak zauważa Prawo.pl, nie jest do końca jasne, czy wakacje kredytowe będą też miały zastosowanie do kredytów denominowanych bądź indeksowanych do franków.

- Projekt ustawy wskazuje, że wakacje kredytowe dotyczą wszystkich kredytów udzielonych w walucie PLN (art. 77 projektu ustawy). Z uzasadnienia projektu ustawy wynika natomiast, że wakacje kredytowe dotyczą kredytów, które nie są kredytami „walutowymi”. Kredyty indeksowane i denominowane (a takie właśnie były udzielane „frankowiczom”) nie są jednak kredytami „walutowymi”, a tylko kredytami, o których mowa w art. 77 projektu ustawy – są to kredyty udzielane w PLN - mówi, cytowany przez Prawo.pl, radca prawny Radosław Górski.

- Kredyty te są po prostu powiązane z kursem walut obcych, ale ich wypłata następowała w PLN. Treść projektu ustawy w jej aktualnym brzmieniu nie pozbawia więc frankowiczów prawa do ustawowych wakacji kredytowych

uważa mecenas Górski.

- Jedynie kredytobiorcy posiadający kredyty stricte walutowe nie będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych, gdyż ich kredyty były uruchamiane w walucie obcej – ocenia radca prawny Wojciech Bochenek w wypowiedzi dla serwisu.

Przypomina też, że stanowisko w przedmiocie tego, że kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego tj. indeksowane/denominowane były kredytami zlotowymi wyrażał w swoich wyrokach Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 07.11.2019 r. sygn. IV CSK 13/19.

Skierowany w czwartek 26 maja po pierwszym czytaniu do sejmowej komisji finansów projekt przewiduje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy zawarli umowy przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy licząc od wskazanej daty – wyjaśnia Prawo.pl.

Źródło

Skomentuj artykuł: