Wałbrzych mówi stop plastikowi. Przełomowa uchwała radnych

Wałbrzych jako pierwsze miasto w Polsce mówi stop m.in. sprzedaży foliowych torebek w sklepach. Stosowną uchwałę podjęli wczoraj, niemal jednomyślnie, wałbrzyscy radni. - Nie o popularność nam chodziło, nie o wygrany wyścig, lecz niezwłoczne podjęcie walki z rujnującym środowisko zagrożeniem – tłumaczy prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.

Wszystko zaczęło w marcu 2019 r. Wówczas w dolnośląskim Wałbrzychu zapadła decyzja, że od 1 maja 2019 r. wprowadzony zostanie zakaz używania plastikowych sztućców, naczyń i opakowań w instytucjach miejskich oraz podczas organizowanych przez miasto imprez. Zakaz objął również podmioty zewnętrzne, które otrzymywały dotacje z miejskiej kasy. 

W wystosowanym w kwietniu 2019 r. apelu, radni zwrócili się do mieszkańców Wałbrzycha z prośbą m.in. o „rezygnowanie z korzystania z reklamówek oraz jednorazowych sztućców wykonanych z plastiku i żądanie oferowania przez sprzedawców ich zamienników wykonanych z produktów biodegradowalnych”. Podobny apel dotyczył również słomek, mieszadełek do napojów czy pokrywek na napoje, jak również korzystania z wody wodociągowej.

Prośbę taką radni skierowali również do „podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych”. 

W czwartek podczas sesji Rady Miejskiej, wałbrzyscy radni, przy 20 głosach „za” i trzech wstrzymujących, przyjęli uchwałę, która wprowadza zakaz „posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na terenie wszystkich nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych”. Uchwała wchodzi w życie 21 marca 2020 r.

Miejsca objęte zakazem nazwane zostały w uchwale „Strefami wolnymi od jednorazowego plastiku”, a objęte są nim plastikowe torby, pojemniki na żywność i napoje oraz pokrywki do nich, plastikowe sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów oraz jednorazowe paleniska.

To jednak nie wszystko – przyjęte przez radnych prawo mówi także o wprowadzeniu na terenie całego miasta zakazu sprzedaży i udostępniania jednorazowych plastikowych toreb. Będzie ono jednak egzekwowane dopiero od  1 września 2020 r.

Za niezastosowanie się do uchwały, przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny. 

Wałbrzych jako pierwszy w Polsce wprowadził całkowity zakaz używania w instytucjach miejskich jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców z plastiku. Nie o popularność nam chodziło, nie o wygrany wyścig, lecz niezwłoczne podjęcie walki z rujnującym środowisko zagrożeniem. 500 lat trwa naturalny rozkład plastikowej butelki. W tym czasie plastik zatruwa organizmy żywe, ziemię i wodę. Mimo to jego produkcja i zużycie rośnie lawinowo. Musimy z tym skończyć dla dobra naszego i naszych dzieci!

tłumaczy prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.

Przyjęte przez Wałbrzych rozwiązania stanowią pewnego rodzaju wyprzedzenie regulacji unijnych zawartych w tzw. dyrektywie plastikowej, która zakazuje wprowadzania do obrotu plastikowych naczyń, pojemników czy sztućców od roku 2021. W kolejnych latach planowane są obostrzenia dotyczące sposobu wykonania butelek plastikowych oraz systemu ich zbiórki. 

Skomentuj artykuł:

N