Warszawa trzecia pod względem frekwencji pracowników w biurach w Europie

Wskaźnik frekwencji pracowników w biurach w stolicy Polski wynosi ok. 45%, co plasuje stolicę na trzecim miejscu w ogólnoeuropejskim rankingu „Cushman & Wakefield Reasercher’s interpolation of Google Mobility Data, September 9, 2021”.  Z badania C&W wynika, że na pierwszym miejscu, z wynikiem przekraczającym 80% znalazła się Praga, a na drugim miejscu - Hamburg, ze wskaźnikiem równym 60%. Jak organizacja powrotu pracowników do biur przedstawia się na rynkach zagranicznych?

Wprowadzone obostrzenia oraz oczekiwania poszczególnych firm wywarły znaczący wpływ na poziomy wskaźników obłożenia biur w największych miastach Europy w 2021 r. W UE, Wlk. Brytanii i większości krajów europejskich zobowiązano pracowników do pracy z domu, a wskaźniki frekwencji były ściśle skorelowane z poziomem zakażeń COVID-19. Liczba osób pracujących w biurze wzrastała wraz z łagodzeniem obostrzeń.

Frekwencja wciąż utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Kolejne fale pandemii powodowały naprzemiennie wzrost oraz spadek poziomu frekwencji pracowników. Powrót do biura uwarunkowany był również końcem sezonu urlopowego oraz powrotem uczniów do szkół.

Badanie ankietowe przeprowadzone w Wlk. Brytanii przez Chartered Management Institute wśród ponad 1000. menadżerów wykazało, że firmy zarządzające aktywami, kancelarie prawne i towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują, że ich pracownicy zaczną przychodzić do biura na dwa lub trzy dni w tygodniu.

Jednak na preferowany model pracy duży wpływ może mieć odsetek osób zaszczepionych. Większość firm europejskich nie wymaga szczepień, powołując się przy tym na Europejską Konwencję Praw Człowieka, a w szczególności na artykuł 8, który mówi o ochronie prawa do poszanowania życia prywatnego. Niemniej jednak Wlk. Brytania, Francja i Grecja niedawno wprowadziły obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem, a władze Włoch od połowy października rozszerzyły obowiązek posiadania certyfikatu szczepienia na większość pracowników zatrudnionych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

We Francji, aby wejść do kawiarni, restauracji czy kina, należy okazać odpowiednie zaświadczenie sanitarne. Niemcy wprowadziły podobne zasady znosząc bezpłatne testy na COVID-19, co utrudniło dostęp do takich badań, a jednocześnie wymagają od osób niezaszczepionych okazania negatywnego wyniku testu przed wejściem do budynków i na imprezy organizowane w pomieszczeniach zamkniętych.

Założenie, że przed pandemią COVID-19 biura były w pełni obłożone, było błędne. Pracownicy w krajach europejskich już wcześniej korzystali z elastycznego modelu pracy w różnym stopniu - wskaźnik obłożenia stanowisk pracy szacowano wówczas na ok. 60%. Eksperci przewidują, że frekwencja pracowników w biurze nadal będzie wzrastała, o ile nie nastąpi gwałtowny wzrost zakażeń.

Większość firm w Europie deklarowało wrzesień lub październik, jako termin skoordynowanej akcji powrotu pracowników do biur. Docelową datą dla przedsiębiorstw preferujących dłuższą perspektywę jest styczeń 2022 r. Terminy powrotu do biur będą zróżnicowane w poszczególnych krajach i uzależnione od postępu programu szczepień, możliwości przyjęcia trzeciej dawki przypominającej i specyfiki branży. Najemcy z sektora usług finansowych, bankowych i prawniczych będą wracać do biur w kolejnych miesiącach 2021 r., natomiast firmy technologiczne (bardzo uogólniając) odłożą powrót na styczeń 2022 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: