Warto skorzystać z kolejnej rządowej Tarczy

W parlamencie trwają prace nad kolejną odsłoną Tarczy antykryzysowej. Zakłada ona m.in. wypłatę świadczenia postojowego oraz zwolnienie z opłacania składek za listopad br. ZUS informuje, że firmy oczekujące na pomoc z Tarczy mogą już wnioskować o odroczenie płatności składek.

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Wnioski będą załatwiane najszybciej, jak to możliwe, a można je składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

poinformował Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. 

Więcej informacji można uzyskać w oddziałach, ale nie trzeba się do nich fatygować, wystarczy zadzwonić albo zamówić e-wizytę. Codziennie e-wizytę z ekspertem ZUS rezerwuje kilkuset klientów. Z wideorozmowy można skorzystać w każdym oddziale ZUS. Zainteresowanie taką formą kontaktu jest ogromne, dlatego od 4 grudnia uruchomiliśmy kolejne stanowiska do obsługi e-wizyt w 5 oddziałach: w Poznaniu, Zabrzu, Opolu, Chrzanowie i Toruniu. ZUS uruchomił tę usługę w połowie października. 

To wideorozmowa z naszym ekspertem, dzięki której można załatwić swoje sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu i kamerą

zaznacza rzecznik ZUS. 

Z tej bezpiecznej formy kontaktu, skorzystało już ponad 11,5 tys. klientów, a ich liczba systematycznie rośnie. 

Liczbę ekspertów ZUS dostępnych online będziemy stopniowo zwiększali również w pozostałych placówkach ZUS. Włączenie kolejnych stanowisk naszych ekspertów ma docelowo pozwolić na równoczesne prowadzenie 300 rozmów pracowników ZUS z klientami. To oznacza, że w ciągu jednego dnia pracownicy ZUS będą mogli obsłużyć online ponad 2,7 tys. klientów

zaznacza rzecznik. 

Na e-wizytę można umówić się w dni robocze w godzinach 9.00 - 14.00 Warto pamiętać, że w każdej chwili można odwołać umówioną wizytę. Wtedy z niewykorzystanego terminu będzie mogła skorzystać inna osoba.

Warto też skorzystać z PUE ZUS, która jest coraz bardziej popularna.

Na PUE ZUS od 31 grudnia 2020 r. planujemy kolejne zmiany we wnioskach. W tym czasie udostępnimy 46 nowych formularzy. Nowe wnioski będą w formacie HTML i będą miały uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmienią się też ich symbole i nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zastąpimy jednym wspólnym formularzem. Dzięki planowanym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.

zapowiada Paweł Żebrowski. 

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, świadczeń międzynarodowych, zasiłków, orzecznictwa lekarskiego, prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek. 

Nowe formularze będą krótsze i bardziej zrozumiałe. Dlatego łatwiej będzie z nich korzystać

zaznacza rzecznik.

Aby ułatwić dostosowanie się do planowanych przez nas zmian, już dziś udostępniamy wzory formularzy ze schematem XSD. To ważne dla wszystkich, którzy w swoich systemach korzystają z naszych wzorów lub importują dane do PUE ZUS. Nowe wnioski są jeszcze przez nas testowane, dlatego zastrzegamy, że udostępnione wzory mogą jeszcze ulec zmianie. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, będziemy o tym informować

dodaje. 

Do końca roku na PUE ZUS wszystkie wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe w aplikacji ePłatnik będą dostępne w formacie HTML.  

Wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności w ramach nowej  Tarczy antykryzysowej też jest dostępny na PUE ZUS.

Chodzi o przedsiębiorców, dla których termin na opłacenie należności do ZUS za listopad upływa 10 i 15 grudnia. Są to m.in. osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie

wskazuje rzecznik. 

Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0, po poprawkach są na etapie prac sejmowych i senackich i oczekują na swój ostateczny kształt.

Przewidują one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. Warto, aby przedsiębiorcy o tym wiedzieli - bo w tym przypadku kto pierwszy ten lepszy. 

Jeżeli wcześniej złożą wniosek o odroczenie i nie dojdzie jeszcze do zawarcia umowy odraczającej składki, wówczas w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany wniosek o zwolnienie ze składek. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek, będzie mógł podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek za listopad

wyjaśnia rzecznik ZUS.

 Płatnik może również zdecydować się opłacić składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i płatnik opłaci składki po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (wniosek RDO). Będzie mógł też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty (wniosek RDU).

Nasza propozycja dotycząca składania wniosków o odroczenie wynika z tego, że tarcza branżowa wciąż nie weszła w życie, a zbliżają się terminy zapłaty składek za listopad. Dzięki złożeniu wniosku płatnicy działający w branżach, które zostały uwzględnione w projekcie tarczy branżowej (zarówno na etapie prac sejmowych, jak też zaproponowanych w poprawkach Senatu) nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście w życie ostatecznego kształtu przepisów. Podobna sytuacja wystąpiła na wiosnę i wtedy również ZUS podpowiadał, jak w prosty sposób zdjąć z siebie niepewność co do docelowego stanu prawnego
 

wyjaśnia rzecznik.
Źródło

Skomentuj artykuł: