Ważne szybkie przyjęcie proponowanych rozwiązań dot. systemu kaucyjnego

Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP skomentował w Rzeczpospolitej nowy system kaucyjny.

W przekonaniu szefa Pracodawców RP system ten umożliwi wdrożenie założeń dyrektywy plastikowej SUP - zwiększy recykling butelek z tworzyw sztucznych po napojach, zwłaszcza opakowań jednorazowego użytku. Co więcej, będzie przyjazny dla środowiska, handlu i klientów - dlatego tak ważne jest szybkie przyjęcie proponowanych rozwiązań - podkreśla Baniak.

Jak zaznacza, zaproponowany przez resort środowiska projekt systemu kaucyjnego pozwoli na zagospodarowanie przez Polskę wymaganego poziomu butelek po napojach. Skupia się na opakowaniach po napojach wykonanych głównie z plastiku, gdyż tych odzyskuje się najmniej. Kaucją będą objęte butelki PET do 3 l, a także butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz aluminiowe puszki do 1 l. Poza systemem kaucyjnym znalazły się jednorazowe butelki szklane (w tym tzw. małpki) - te już teraz zagospodarowuje się w blisko 70% z systemów gminnych.

Według Rafała Baniaka tym samym zaproponowany przez ustawodawcę projekt systemu kaucyjnego przyjął - może nie całościowo, ale co do zasady - kurs przychylny handlowcom. Uwzględnia specyfikę struktury handlu w Polsce, gdzie 40% podmiotów reprezentowanych jest przez rodzinne, małe firmy. Jak zwraca uwagę prezes Pracodawców RP powodzenie systemu zależy od zaangażowania konsumentów, czy będą chcieli przynosić butelki i puszki po napojach, by odzyskać kaucję. By było to możliwe - muszą mieć szeroki wybór punktów handlowych, w których wymiana opakowań na pieniądze z kaucji będzie możliwa.

Źródło

Skomentuj artykuł: