Wciąż niskie bezrobocie w lutym - takie same, jak styczniowe

Stopa bezrobocia w Polsce w lutym br. wyniosła 5,5 proc. - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu ze styczniem br. pozostaje bez zmian. O 4,3 tys. spadła natomiast liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Wg wstępnych danych MRiPS pod koniec lutego br. w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 923 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu ze styczniem był ich mniej o 4,3 tys. osób.
Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc. - tyle samo co w styczniu br. W porównaniu z lutym 2021 r. była jednak niższa o 1,1 pkt proc.

Dane MRiPS jednoznacznie wykazują, że pandemia nie wywołała kryzysu na rynku pracy.

- Dzięki pomocy ze strony państwa, ogromnym, miliardowym nakładom na wsparcie przedsiębiorców i ratowanie miejsc pracy dzisiaj mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Porównując poziom bezrobocia w końcu lutego br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła co prawda nieznacznie, bo o 3 tys. osób. ale stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w lutym 2020 r. To bardzo dobra wiadomość, która dowodzi, że nasze działania były skuteczne - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Bez niespodzianki - najniższe bezrobocie na poziomie 3,2 proc. zanotowano w woj. wielkopolskim - wskazuje minister Maląg.

Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).
Z opublikowanych na początku marca br. danych Eurostatu wynika, że poziom bezrobocia w styczniu br. wyniósł w Polsce 2,8 proc i jest na dużo niższym poziomie niż wynosi unijna średnia (6,2 proc.) i średnia krajów strefy euro, która wynosi 6,8 proc. Z tym wynikiem Polska zajmuje 2. miejsce po Czechach (2,2 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Źródło

Skomentuj artykuł: