Więcej firm wpisanych do REGON

Jak poinformował GUS według stanu na koniec sierpnia 2021 r. do rejestru REGON wpisanych było 4 779,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). 

Spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 8,3% oraz spółek o 1,1%. Liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych  zmniejszyła się o 1,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Jednocześnie w sierpniu wyrejestrowano z rejestru REGON o 9,0% mniej podmiotów niż przed miesiącem. Spadek liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla spółek (o 16,3%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,4%). Dla spółek cywilnych odnotowano spadek liczby wyrejestrowanyh podmiotów (o 2,7%).

Podmioty z zawieszoną działalnością wg stanu na koniec sierpnia 2021 roku stanowiły 11,0% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. 

Biorąc pod uwagę sekcje PKD największy wzrost liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (7,9%). Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano również w sekcji edukacja (2,0%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,8%). 

Pod względem terytorialnym największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w woj. zachodniopomorskim (o 2,9%), pomorskim (o 1,9%), warmińsko-mazurskim (o 1,5%).

Źródło

Skomentuj artykuł:

N