Wiedza przedsiębiorców, którzy słyszeli o e-fakturach pozostawia sporo do życzenia

44% polskich firm nie wie, czym jest Krajowy System e-Faktur, choć może z niego korzystać od początku 2022 r.

Jak wynika z raportu WEBCON „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?” wiedza przedsiębiorców, którzy słyszeli o KSeF, także pozostawia sporo do życzenia. Co trzeci ankietowany wie o wymogu wystawiania faktur elektronicznych, co czwarty wiąże wdrożenie KSeF z szybszym zwrotem podatku VAT, ale także co czwarty nie potrafi wskazać żadnych szczegółów nowego systemu.

Jednocześnie, większość ankietowanych uważa wprowadzane zmiany za korzystne. 32% twierdzi, że KSeF ułatwi proces fakturowania, a 29%, że przyspieszy jego cyfryzację. Co czwarta firma zwraca uwagę na dodatkowe koszty. Z raportu wynika, iż największą świadomość nowych regulacji związanych z procesem fakturowania ma branża produkcyjna (65% wskazań na tak). Najmniej zaznajomione z tematem są firmy handlowe, wśród których 49% nie wie, co czeka je w przyszłości.

Im więcej dokumentów księgowych wystawia przedsiębiorca, tym większą ma wiedzę o KSeF. Wśród organizacji, które wystawiają najmniej faktur (do 10 miesięcznie), 60% nigdy nie słyszało o nadchodzących zmianach. W firmach, gdzie miesięcznie wystawianych jest więcej niż 10 faktur, ponad 60% zapytanych wie, co je czeka od 2024 r. W przypadku firm wystawiających od 500 do 1000 faktur, ten wskaźnik wynosi aż 78%.

- Nie wszystkie zakamarki polskiego biznesu zostały już zdigitalizowane. W szczególności dotyczy to najmniejszych organizacji - wśród nich co druga firma nigdy nie słyszała o KSeF. Przedsiębiorcy nie wiedzą, że już za półtora roku wszystkie faktury będą musieli obsługiwać za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Ta niewiedza wiąże się z ryzykiem, że nie zdążą odpowiednio przygotować swoich firm na nadchodzące zmiany - podkreśla Łukasz Wróbel, wiceprezes WEBCON.

Okazuje się, że wiedza polskich firm o KSeF jest niepełna. Co czwarta wie, czym jest Krajowy System e-Faktur, jednak nie potrafi powiedzieć na ten temat nic więcej. Cechą systemu, na którą wskazuje najwięcej przedsiębiorców, jest możliwość wystawiania i przesyłania elektronicznych dokumentów księgowych (45% wskazań). Jedynie 36% zapytanych zdaje sobie sprawę, że cyfrowa forma faktury będzie obligatoryjna dla całego biznesu w Polsce. Program jest bezpłatny i powszechny oraz wprowadza jednolity wzorzec faktury dla wszystkich - na te cechy wskazuje po 35% przedsiębiorców.

Świadomość korzyści wynikających z wdrożenia KSeF jest tym większa, im więcej faktur wystawia firma. W organizacjach, które wystawiają do 10 faktur miesięcznie, aż 31% zapytanych nie potrafi nic powiedzieć o nowych regulacjach. W firmach, gdzie miesięcznie wystawianych jest do 50 faktur - ten wskaźnik wynosi 24%, a w przypadku firm wystawiających od 500 do 1000 faktur, już tylko 8%.

Największe korzyści z KSeF, na jakie wskazali przedsiębiorcy, to automatyzacja wystawiania i przesyłania faktur oraz jednolity wzór dokumentów księgowych (po 35% wskazań). Dla prawie co trzeciego przedsiębiorcy liczy się także szybszy zwrot VAT (32% wskazań).
Raport wskazuje, że więcej firm postrzega wprowadzone regulacje za korzystne niż wiążące się z trudnościami (61% vs. 39%). Co trzeci polski przedsiębiorca twierdzi, że KSeF ułatwi proces fakturowania, a 29% ankietowanych uważa, że przyspieszy jego cyfryzację. 24% organizacji zwraca uwagę na dodatkowe koszty, a 15% obawia się komplikacji związanych z wdrożeniem KSeF.

- Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że digitalizacja firmowej dokumentacji, w tym obiegu faktur, zaczyna się od największych firm, gdzie tej dokumentacji jest najwięcej. Duże firmy najszybciej dostrzegają korzyści z przejścia z tradycyjnego modelu działania na cyfrowy. KSeF jest doskonałym katalizatorem cyfrowej transformacji także w firmach mniejszych. Zapewniam, że korzyści są tego warte, co dostrzegamy wśród naszych klientów każdej wielkości - mówi Łukasz Wróbel.

Źródło

Skomentuj artykuł: