Większość polskich firm rodzinnych wyznacza cele dotyczące zadowolenia klienta i wzrostu

Tylko 35% respondentów biorących udział w badaniu jest zdania, że ich firma ma solidne kompetencje cyfrowe. Jest to wynik poniżej średniej globalnej, która wynosi 42%. 

Podobnie w kontekście ESG, tylko 10% polskich firm rodzinnych przyznaje, że poświęca im „bardzo dużo” uwagi - wynika z polskiej edycji globalnego Badania Firm Rodzinnych „Family Business Survey 2023” opracowanej przez PwC Polska.

Aż 88% respondentów odnotowało wzrost, a jedynie 5% spadek sprzedaży. W skali globalnej 71% firm rodzinnych odnotowało wzrost, a 8% spadek. Jednocześnie 93% polskich firm rodzinnych twierdzi, że ma jasno określony cel biznesowy, jednak wiele z nich nie podjęło niezbędnych działań, żeby zapewnić jego skuteczne osiągnięcie, np. nie spisały go ani nie zakomunikowały go poza organizacją. Większość polskich firm rodzinnych wyznacza cele dotyczące zadowolenia klienta i wzrostu, a tylko nieliczne określają cele związane z różnorodnością i włączaniem (diversity & inclusion). 

Główne priorytety stojące przed polskimi firmami rodzinnymi w ciągu najbliższych dwóch lat to: ekspansja na nowe rynki lub segmenty klientów, zwiększenie inwestycji w innowacje oraz badania i rozwój, a także wprowadzenie nowych produktów i usług. Kluczowymi grupami priorytetowymi dla polskich biznesów rodzinnych są klienci i udziałowcy, a następnie dostawcy i pracownicy. Podobnie jak na całym świecie w zarządach polskich przedsiębiorstw jest mało kobiet i osób w wieku poniżej 40 lat.

- Obecnie biznes rodzinny to bardzo często duże firmy o międzynarodowym zasięgu, które odpowiadają za około 20% polskiego PKB (wg danych GUS z 2021 r.). Aż 88% polskich biznesów rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych dwóch lat (w porównaniu z 77% na świecie). To ambitne, ale jednocześnie bardzo realne założenia. Przytoczone dane pokazują też jak dobrze polskie firmy rodzinne opanowały zdolność radzenia sobie z kryzysem. Pandemia COVID, zakłócenia w łańcuchach dostaw, wojna w Ukrainie czy wysoka inflacja, pokazały w jak trudnym, zmiennym i wymagającym otoczeniu funkcjonujemy, a nasze badanie wskazuje, że firmy rodzinne bardzo często radzą sobie z wyzwaniami lepiej niż pozostałe segmenty gospodarki - mówi Krzysztof Sieczkowski, partner w PwC Polska, lider Praktyki Polskich Firm Prywatnych. 

- Zabezpieczenie przyszłej przewagi konkurencyjnej na obecnym rynku jest jednym z głównych wyzwań pracodawców. Wśród priorytetów inwestycyjnych powinien znaleźć się obszar „ludzki”, stanowiący rdzeń tożsamości firm rodzinnych. Specyfika rozwoju firm rodzinnych powoduje, że dostają one na starcie większy kredyt zaufania ze strony przyszłych pracowników – głównie z uwagi na ograniczenie negatywnych elementów kultury korporacyjnej - mówi Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC Polska, zespół People & Organization.

Źródło

Skomentuj artykuł: