Wielki sukces Tarczy. Zatrudnienie w Polsce wzrosło. Reszta Europy na minusie

Zatrudnienie w Polsce, mierzone liczbą osób zatrudnionych, w III kwartale wzrosło o 1,2 proc. kdk i 0,5 proc. rdr - podał Eurostat. To zasługa Tarczy Antykryzysowej i Finansowej zaprojektowanych i wprowadzonych przez polski rząd. Miejsca pracy  zostały obronione. Co ciekawe, nasz kraj jako jedyny poza Maltą i Luksemburgiem zwiększyła zatrudnienie w ciągu roku.

Takiego obrazka jeszcze nie było. W wyniku gospodarczej polityki premiera Mateusza Morawieckiego obroniono miejsca pracy w Polsce. Jak pokazuje Eurostat, liczba zatrudnionych w Polsce wzrosła.

Jak wynika z danych, zatrudnienie w Polsce, mierzone liczbą osób zatrudnionych, w III kwartale wzrosło o 1,2 proc. kdk i 0,5 proc. rdr, natomiast zatrudnienie mierzone przepracowanymi godzinami pracy w III kwartale wzrosło o 3,8 proc. kdk i 0,9 proc. rdr.

Z danych wynika, że obecnie wytwarzamy 4 proc. PKB. Dziesięć lat temu było to 3,3 proc.

Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce państw UE pod względem dynamiki PKB

wskazał prof. Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, komentując dane Eurostatu dot. dynamiki PKB w III kw.

Według danych Eurostat, w III kwartale br. PKB (wyrównany sezonowo) w całej UE był niższy o 4,2 proc. po spadku 13,9 proc. w II kwartale br.

Resort rozwoju, pracy i technologii zwrócił uwagę, że w ujęciu rocznym, największe spadki odnotowały Grecja (-11,7 proc.), Chorwacja (-10 proc.) i Malta (-9,2 proc.). Głęboki spadek dotyczy też Wielkiej Brytanii (-9,6 proc.). Natomiast wzrost PKB wystąpił w Irlandii (8,1 proc.) oraz w Szwecji (2,7 proc.) - wymienił resort.

Tomanek odniósł się też do danych na temat zatrudnienia. Eurostat podał, że w III kwartale liczba zatrudnionych w ujęciu rocznym pozostawała niższa o 2,3 proc. w strefie euro oraz o 2 proc. w UE.

Trzeci kwartał przyniósł największy spadek zatrudnienia (rdr) w Hiszpanii (-5 proc.), i w Estonii (-4,7 proc.)

zwrócił uwagę wiceminister.

Polska, obok Malty (+2,4 proc.) i Luksemburga (+1,9 proc.), znalazła się w gronie trzech gospodarek, które odnotowały wzrost zatrudnienia w porównaniu do III kwartału ub.r., tj. o 0,5 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł: