Wielu pracodawców źle ocenia jakość pracy zdalnej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt dot. pracy zdalnej, który zawiera kompleksowe uregulowanie problemu. Zawiera on przepisy dotyczące całkowitego lub hybrydowego wykonywania pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna. Projekt, skierowany do konsultacji publicznych wzbudza jednak wiele kontrowersji.

Przepisy zaprojektowane przez nasz resort są jednym z elementów Polskiego Ładu

mówi wiceminister Iwona Michałek.

Mamy nadzieję, że rzeczywistość covidowa wkrótce się skończy. Praca zdalna zaś, jako jeden z elementów współczesnego rynku pracy, zostanie z nami na dłużej

dodaje.

To, co jest bardzo istotne, to jej elastyczność, zachowanie specyfiki danego miejsca pracy, a przede wszystkim zaufanie mądrości pracodawców i pracowników oraz zapewnienie im instrumentu dla  budowania porozumienia w sprawie ułożenia warunków pracy zdalnej.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na życie każdego z nas. Począwszy od zdrowia, ograniczenia kontaktów międzyludzkich, przejścia na nauczanie zdalne, aż po sferę zawodową. Wszystko to przyczyniło się do zmian jakie zaczęły zachodzić w ciągu ostatniego roku nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie

mówi wiceminister Michałek.

Mamy więc doświadczenie całoroczne i wykorzystaliśmy je podczas przygotowywania  przepisów dotyczących wpisania na stale pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Chcemy, aby praca zdalna zaczęła funkcjonować na stałe po 3 miesiącach od ustania stanu zagrożenia epidemicznego. Projekt jest przygotowany, skonsultowany z Radą Dialogu Społecznego. Wykorzystuje także doświadczenia zdobyte przy stosowaniu rozwiązań prawnych dotyczących telepracy i pracy zdalnej, którą wprowadziła specustawa covidowa

dodaje.

Obecnie z pracy zdalnej, wprowadzonej spec ustawą COVID-19, chętnie korzystają pracodawcy i pracownicy. Nie tylko ze względu na zmniejszenie ryzyka zakażenia się wirusem, co ma ogromne znaczenie, ale również ze względów rodzinnych (m.in. możliwość godzenia obowiązków służbowych z domowymi np. opieka nad dzieckiem). Dodatkowo, praca zdalna dla pracodawców wiąże się z ograniczeniem ryzyka nieobecności w pracy pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego, a także nieobecności w pracy z powodu kwarantanny, umożliwiając tym samym kontynuowanie prowadzonej działalności (bez zakłóceń lub minimalizując możliwe zakłócenia). Jednak obecna regulacja będzie stosowana tylko przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej, pracodawcy oraz pracownicy będą mogli korzystać z pracy zdalnej na stałe. Jednocześnie zostaną zapewnione odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną. Zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy obejmą wszystkich pracowników i pracodawców, do których zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa pracy.
Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy są zwolennikami tego rozwiązania. Wielu z nich częściej niż pracownicy źle ocenia jakość pracy zdalnej. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm – tak wynika z badań przeprowadzonych dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Z badań przeprowadzonych dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wśród MŚP i pracowników wynika, że obie strony nieco różnią się w ocenach, zwraca uwagę przewaga negatywnych opinii biznesu i niepewność zatrudnionych

mówi Grzegorz Zakrzewski, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich Grupy BIK.

Całkiem sporo, bo jedna trzecia przedstawicieli przedsiębiorstw wskazuje na pogorszenie wydajności pracowników wykonujących obowiązki z domu. Częściej niezadowolone są najmniejsze biznesy (41 proc.) oraz przedstawiciele handlu i przetwórstwa przemysłowego, gdzie negatywne zdanie ma niemal połowa. Przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oceniający pracę zdalną, głównie z punktu widzenia jej wpływu na biznes, w zdecydowanej większości nie mają zastrzeżeń. Ponad połowa uważa, że efektywność pracowników działających z domu jest taka sama jak w przypadku pracy w biurze, a 7 proc. jest zdania, że nawet się poprawiła.  

To wszystko niewątpliwie wpływa na ocenę nowych regulacji i postawę firm. Pracodawców najbardziej niepokoją koszty, które będą musieli ponosić w związku z pracą zdalną oraz sposób ustalania odpowiedzialności za wypadki. Tutaj jest najwięcej kontrowersji.

Źródło

Skomentuj artykuł: