Wkrótce pierwszy Kongres ESG 

„I Kongres ESG - Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” odbędzie się 26 stycznia w formie hybrydowej. 

Wydarzenie, które swoim patronatem honorowym objęli Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zgromadzi w Warszawie ekspertów, naukowców i praktyków, którzy wspólnie rozpoczną działania na rzecz skutecznego wdrażania ESG w Polsce. 

Udział w I Kongresie ESG zapowiedziały wszystkie zainteresowane strony. 26 stycznia spotkają się eksperci, praktycy, osoby decydujące o tym, jak działania ESG będą realizowane w polskich firmach, instytucjach i organizacjach. 

- Dobór partnerów merytorycznych wydarzenia oraz ekspertów, których zapraszamy do udziału w Kongresie, jednoznacznie pokazuje, że spodziewamy się niezwykle owocnej dyskusji o przyszłości ESG w Polsce

mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

ESG to bardzo szeroki obszar działań. Zawiera zarówno zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, działaniami na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej, jak również kwestie związane z ładem korporacyjnym, przejrzystością i uczciwością prowadzonego biznesu, troską o włączanie w swoje działania rozmaitych grup społecznych czy dbanie o poszanowanie różnorodności i praw mniejszości. 

Wydarzenie zainaugurowane zostanie dyskusją z udziałem ministrów, przedstawicieli urzędów centralnych i konstytucyjnych organów państwa. Uczestnicy odpowiedzą na pytanie o wpływ standardów zrównoważonego rozwoju na politykę państwa oraz priorytetowe obszary, w których regulacje mogłyby pomóc w skutecznym wdrażaniu standardów ESG, a także o możliwych zagrożeniach wprowadzania danych regulacji.

ESG będzie także swoistym game changer dla biznesu, dlatego w jednym z paneli głos zabiorą praktycy - liderzy różnych branż. Od przedsiębiorców usłyszymy w jaki sposób ESG już zmienia zasady prowadzenia działalności, ale także dowiemy się, jakie dziedziny, produkty i branże mają szansę na szczególnie dynamiczny rozwój dzięki zielonej transformacji. 

- Najbliższe lata pokażą, czy działania ESG wpłyną na rozwój polskiej gospodarki. Już od 2024 roku raporty ESG będą musiały prezentować wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Warto oswajać się z tym zagadnieniem, bo już w najbliższej przyszłości w coraz większym stopniu będzie ono dotyczyło każdego z nas - jako przedsiębiorcy, pracownika, czy konsumenta podczas codziennych zakupów w sklepie

podkreślił Kuraś.

O społecznych aspektach ESG, a także m.in. o tym, czy i czym dokładnie ESG różni się od CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu, dyskutować będą: prof. Elżbieta Chojna-Duch; prof. Elżbieta Miączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; prof. Anna Musiała, Dyrektor Centrum Badań Zaawansowanych CBZ UAM; a także Witold Solski, Przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw” i Katarzyna Kosakowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

Zagadnienia współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych technologii, dopasowanego do potrzeb gospodarki kształcenia kadr oraz tego, jak wiedza i doświadczenie naukowców mogą wesprzeć rozwój ESG w Polsce poruszą: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza; prof. SGH Agnieszka Domańska, Prezes Instytutu Staszica oraz Prezes PRME Chapter Poland; prof. WSEiZ, dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prof. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Organizatorzy zaplanowali również dyskusję na temat roli i obecności ESG w mediach. Przedstawiciele największych redakcji odpowiedzą w niej na pytanie, czy ESG jest atrakcyjnym tematem dla dziennikarzy i co robić, by budować świadomość społeczną na temat zrównoważonego rozwoju. 

W trakcie I Kongresu ESG planowane jest również podpisanie listu intencyjnego na rzecz wdrażania ESG w Polsce.

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG - zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Wśród partnerów medialnych wydarzenia znajduje się Gazeta Polska.

Skomentuj artykuł: