Wraca projekt ws. OFE

Założenia nowego projektu ws. otwartych funduszy emerytalnych dotyczą głównie przesunięcia terminów przekształcenia OFE w IKE - wskazał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dobrze, że rząd podjął ponownie prace wstrzymane z powodu pandemii - dodał.

Dobrze, że rząd podjął ponownie te prace, które były wstrzymane z powodu pandemii. Ja uczestniczyłem jakby w ukształtowaniu pierwotnego projektu. Bardzo go popieram

powiedział w radiu TOK FM Borys.

W poniedziałek wieczorem opublikowany został nowy projekt ustawy likwidującej OFE (otwarte fundusze emerytalne). Zakłada on stopniowe przekształcenie OFE w IKE (indywidualne konta emerytalne). Przekształcenie miałoby nastąpić z dniem 28 stycznia 2022 r. Wtedy też minimalna alokacja w krajowe akcje ma wynieść 75 proc. W projekcie podano, że przekazanie pierwszej transzy opłaty przekształceniowej do FUS ma nastąpić do 11 lutego 2022 r., a drugiej do 28 października 2022 r. Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2021 r.

W tym projekcie nie ma istotnych zmian. De facto mówimy tutaj o przesunięciu terminów. Decyzje uczestnicy OFE dotyczące wyboru pomiędzy indywidualnym kontem emerytalnym a ZUS-em podejmowaliby w okresie od końca czerwca do początku sierpnia, głównie w tym pierwszym miesiącu lata. Natomiast przekształcenie byłoby w styczniu przyszłego roku

tłumaczył Borys.

Jak dodał, "to jest przede wszystkim wybór uczestników OFE pomiędzy decyzją o dożywotniej emeryturze z ZUS, czy też chęcią posiadania tych środków na prywatnym IKE i pieniędzy, które są później dziedziczone".

To jest tego typu wybór. Wydaje mi się, że jest uczciwy

wskazał.

Zgodnie z opublikowanym nowym projektem ustawy 1 czerwca proponuje się wejście w życie ustawy (z wyjątkami); 31 maja ma nastąpić zakończenie odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne (2,92 proc. wynagrodzenia) do OFE ma nastąpić ostatniego dnia miesiąca, w którym ustawa zostanie ogłoszona. Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, w szacunkach założono, że ustawa wprowadzająca proponowane zmiany zostanie ogłoszona w maju 2021 r.

Zgodnie z projektem od 1 czerwca do 2 sierpnia przypada termin na złożenie przez uczestnika deklaracji o przeniesienie środków do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (opcją domyślną jest automatyczne przeniesienie zgromadzonych w OFE środków na IKE); 30 września ma nastąpić zaprzestanie umarzania jednostek przez OFE w ramach tzw. suwaka; 1 grudnia - OFE przekażą do ZUS składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w zarządzanym portfelu inwestycyjnym, o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. ZUS natomiast niezwłocznie przenosi do FRD przekazane przez OFE ww. składniki portfela inwestycyjnego, z wyłączeniem obligacji i bonów emitowanych przez Skarb Państwa. Z kolei 3 stycznia 2022 r. - powstanie zobowiązania OFE wobec FUS o wartości 15 proc. aktywów netto zapisanych na rachunkach OFE (opłata przekształceniowa).

W projekcie napisano, że 28 stycznia - na dzień przekształcenia nowo powstałe subfundusze emerytalne będą zobowiązane lokować nie mniej niż 75 proc. swoich portfeli w polskich akcjach. Z kolei do 11 lutego - przekazanie do FUS pierwszej z dwóch transzy w ramach opłaty przekształceniowej, w wysokości 70 proc. zobowiązania (pozostała część ma zostać przekazana do 28 października 2022 r.). W OSR podano, że przy założeniu, że 20 proc. członków złoży deklarację o przeniesienie środków do FUS, pierwsza transza ma wynieść 12,5 mld zł, a druga 5,4 mld zł.

Z projektu wynika, że aktywa netto OFE, które zostaną przekształcone w IKE, zostaną podzielone na dwa subfundusze: główny - emerytalny i przedemerytalny - uwzględniający stopniowe przenoszenie do niego środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: