Wskazano lokalizację Portu Lotniczego Solidarność

Spółka CPK przedstawiła preferowaną lokalizację nowego lotniska. Obszar o powierzchni ok. 41 km2, obejmujący teren gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, został wybrany w taki sposób, aby zapewnić optymalne parametry operacyjne, a jednocześnie uniknąć ingerencji w tereny najliczniej zamieszkałe i ominąć miejsca ważne dla społeczności lokalnej.

Teren polskiego megalotniska został wyznaczony na podstawie analizy wielokryterialnej, w której, wg zapewnień spółki, zostały uwzględnione nie tylko czynniki techniczne i biznesowe, ale również - a nawet przede wszystkim - społeczne i środowiskowe. 

Najlepsze parametry dla lotniska
Dzięki temu udało się zapewnić prawidłowe parametry dla przyszłego lotniska, a jednocześnie wewnątrz obszaru nie znalazły się miejsca ważne dla społeczności lokalnej, jak np. obiekty sakralne, cmentarze czy zabytki. W pracach nad wyznaczeniem lokalizacji brali udział zarówno eksperci spółki CPK, jak i doradcy zewnętrzni, do których zaliczają się m.in. konsultanci ds. master planu, ochrony środowiska i badań terenowych, a także doradca strategiczny, jakim jest spółka Incheon International Airport Corporation (IIAC) zarządzająca Lotniskiem Incheon w Seulu.

Dzisiaj określiliśmy miejsce dla serca nowego układu komunikacyjnego Polski. Dzięki zastosowaniu kryteriów społecznych uniknęliśmy ingerencji w tereny najliczniej zamieszkałe. Ominęliśmy kościoły, cmentarze, zabytki i inne obiekty ważne z punktu widzenia potrzeb mieszkańców. Uwzględniliśmy kryteria środowiskowe np. związane z hałasem lotniczym i ingerencją w rzeki. A to wszystko zachowując najlepsze parametry funkcjonalne lotniska

powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność obejmuje miejscowości:

  • na terenie gminy Baranów: Kaski i Nowa Pułapina (częściowo) oraz Buszyce, Drybus, Wyczółki, Strumiany Dolne i Górne (w całości),
  • na terenie gminy Teresin: Elżbietów i Szymanów (częściowo) oraz Maurycew, Pawłówek i Skrzelew (w całości),
  • na terenie gminy Wiskitki: Janówek, Nowy Drzewicz, Nowy Oryszew, Oryszew-Osada i Stary Drzewicz (częściowo) oraz Duninopol, Podbuszyce, Podoryszew i Stara Wieś (w całości).

Informacja o preferowanej lokalizacji obszaru lotniska została przekazana w pierwszej kolejności mieszkańcom terenu inwestycji.

Preferowana lokalizacja lotniska zostanie w przyszłym roku uszczegółowiona w ramach dalszych prac nad master planem. Ostateczna decyzja o lokalizacji Portu Solidarność zostanie określona w decyzji środowiskowej, a następnie w decyzji lokalizacyjnej. Po jej wydaniu spółka CPK przejdzie do pozyskiwania tych nieruchomości, które do tego czasu nie będą jeszcze w jej posiadaniu.

Trwa wykup nieruchomości
Spółka CPK zachęca mieszkańców terenu inwestycji, żeby przystąpili do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). W jego ramach można dobrowolnie sprzedać nieruchomość lub uzyskać działkę zamienną. Dotychczas do Programu zgłosiło się ponad 200 właścicieli, zrealizowano też pierwsze transakcje.

Przystępując do PDN mieszkańcy zyskują możliwość wsparcia, obejmującego m.in.: bezpłatną obsługę prawną, organizację i sfinansowanie przeprowadzki, a także możliwość użytkowania nieruchomości również po dokonaniu transakcji sprzedaży (w wybranych przypadkach aż do rozpoczęcia prac budowlanych).
 

Źródło

Skomentuj artykuł: