Wsparcie dla zamkniętych klubów i dyskotek

W związku z sytuacją epidemiczną w połowie grudnia zamknięte zostały m.in. kluby, dyskoteki, a także inne miejsca oferujące rozrywkę i rekreację w pomieszczeniach zamkniętych. – Nie zostaną one jednak bez pomocy – otrzymają wsparcie w formie jednorazowych dotacji do 5 tys. zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W połowie grudnia miejsca obciążone największym ryzykiem pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego zostały zamknięte. To m.in. kluby, dyskoteki, pokoje zagadek, domy strachu, a także inne miejsca oferujące rozrywkę i rekreację w pomieszczeniach zamkniętych. 

Nie zostaną one jednak bez pomocy. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów branże objęte obostrzeniami będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w ramach Tarczy Branżowej

mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach pakietu wsparcia powiatowe urzędy pracy wypłacać będą jednorazowe dotacje do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy w grudniu 2021 r. odnotowali co najmniej 40 proc. spadek przychodu i spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek dotyczący przeważającego kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje);
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Wnioski o dotację przedsiębiorcy będą mogli składać do powiatowych urzędów pracy od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Skomentuj artykuł: