Wsparcie finansowe dla Ukrainy będzie zakrojone na szeroką skalę

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) od samego początku aktywnie angażuje się w niwelowanie gospodarczych skutków rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rozmiary zniszczeń na Ukrainie są ogromne - na skutek działań wojennych już ponad 1/3 infrastruktury nie nadaje się do użytku. Już dziś wiemy, że wsparcie finansowe dla Ukrainy będzie zakrojone na szeroką skalę – napisał Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kijowie. 

Deklaracje pomocowe składają międzynarodowe instytucje i rządy wielu państw. To oznacza szanse współpracy dla polskich firm z wielu branż, w tym budowlanej, energetycznej, rolno-spożywczej, maszyn i urządzeń, medycznej, czy IT/ICT. 
Jak dalej zaznacza Kubica, agresja Rosji na Ukrainę spowodowała liczne straty zarówno wśród ludności, jak i gospodarki. Już dziś koszt powojennej odbudowy kraju szacowany jest na 750 mld dol., z czego ponad 110 mld dol. może pochłonąć tylko rekonstrukcja infrastruktury

Niedługo po wybuchu wojny - pisze dalej autor - w budynku PAIH przy ul. Bagatela 12 w Warszawie, otworzyliśmy Cowork Ukraina - przestrzeń coworkingową, z której mogą korzystać ukraińskie firmy chcące przenieść swoją działalność do bezpieczniejszego miejsca. bezpłatnie przez okres trzech miesięcy. Położenie biura w centrum miasta, bliskość urzędów i instytucji (w tym Ambasady Ukrainy) jest dla tych firm ułatwieniem funkcjonowania. Z kolei w czerwcu zostaliśmy operatorem projektu współpracy na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy. Do tej pory zgłosiło się do niego blisko 1,7 tys. polskich firm. Aż 1/3 z nich reprezentuje sektor budowlany. W bazie znajdziemy również branże ICT, maszynową, farmaceutyczną i medyczną, czy rolno-spożywczą. Przedsiębiorcy, którzy się do nas zgłosili są zainteresowane zarówno eksportem, inwestowaniem, jak i współpracą z ukraińskimi kontrahentami jako podwykonawcy. Co ciekawe, blisko 60% z nich zatrudnia od 1 do 49 pracowników. 

Jak informuje dalej Kubica, naszą bazę zdominowały najmniejsze mikro i małe firmy. Od sierpnia zorganizowaliśmy dla nich pięć wydarzeń – w tym szkolenia i konsultacje. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 1,5 tys. przedstawicieli polskiego biznesu. 

Według autora, wszystkim działaniom przyświeca jeden cel – zmapowanie najważniejszych potrzeb ukraińskiej gospodarki oraz jak najlepsze przygotowanie polskich przedsiębiorców do włączenia się w długoletni proces odbudowy kraju. Już dziś wiemy, że pierwsze wspólne projekty powinny dotyczyć głównie przywrócenia elektryczności na zniszczonych terenach, zaopatrzenia w wodę, systemów melioracyjnych oraz podstawowej komunikacji. Podjęliśmy też decyzję o powołaniu dedykowanego zespołu do wsparcia polskiego biznesu w Ukrainie. Nasi eksperci trzymają rękę na pulsie, żeby polscy przedsiębiorcy w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Odnotowaliśmy już ok. 3,5 tys. zgłoszeń. 

- W rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych istotną rolę odgrywa Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH, które w Kijowie działa od 2018 roku, a od wybuchu wojny – z warszawskiej centrali - informuje Karol Kubica. - Nasi eksperci pomagają polskim przedsiębiorcom wejść i działać na rynku, budują sieć partnerskiego wsparcia w środowisku polskich - oraz obsługują ukraińskich inwestorów. Wspierają ukraińskie podmioty w relokacji do Polski, prowadzą wszelkie działania, które mają jeszcze bardziej zbliżyć polski i ukraiński biznes. Realizują przy tym  działania promujące polską gospodarkę. Aktywnie współpracują z administracją publiczną, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami otoczenia biznesu. Jesteśmy przekonani, że nasi eksperci będą nieocenionym wsparciem dla polskich firm chcących uczestniczyć w powojennej podbudowie Ukrainy. 

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie zwraca uwagę, że w ostatnich latach Ukraina umacniała swoją pozycję jako ważnego partnera eksportowego Polski. Od 2016 r. polsko-ukraińskie obroty handlowe systematycznie rosły. W 2021 r. wzrosły o 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając wartość 12,5 mld dolarów. W analogicznym okresie import z Ukrainy wzrósł o ponad 70 proc. i wyniósł 5 mld dolarów. W 2021 r. Ukraina była także 15. partnerem eksportowym Polski z udziałem na poziomie ok. 2,2 proc. w całości polskiego eksportu. Dane Eurostatu za II kwartał ubiegłego roku wskazują, że Polska stała się najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy w UE. Z kolei ze wstępnych szacunków GUS za okres styczeń-listopad 2022 roku możemy zauważyć, że polski eksport do Ukrainy wzrósł o ponad 42% (okres do okresu) - z 28,66 mld zł do 40,82 mld zł. Charakter wymiany z naszym wschodnim sąsiadem, ze względu na sytuację wojenną, jest jednak tak specyficzny, że trudno sformułować jednoznaczne oceny i określić prognozy.

Kubica podkreśla, że zarówno wskaźniki wymiany handlowej, jak i zainteresowanie polskich firm naszą bazą, dowodzą, że polski biznes nieprzerwanie działa w Ukrainie i chce uczestniczyć w jej odbudowie. Wśród sektorów, których zaangażowanie będzie szczególnie pożądane możemy wymienić: budowlany i energetyczny, motoryzacyjny, transportowy i logistyczny, medyczny i farmaceutyczny, rolno-spożywczy, maszyn i urządzeń czy IT/ICT. Potencjał polskich spółek jest ogromny, a ich produkty i usługi cieszą się dużym zainteresowaniem ukraińskich partnerów. Odbiorców z pewnością znajdą tam też polskie rozwiązania technologiczne - stwierdza na zakończenie autor.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: