Wsparcie NCBR w ekspansji na rynki zagraniczne

Innoglobo to międzynarodowy program otwarty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej. Swoboda przy wyborze zagranicznego partnera oraz dowolność tematyki to jego największe atuty. Celem jest udzielenie wsparcia polskim podmiotom w ich ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji czy implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szerokim kontekście geograficznym. Do tej pory uruchomiono już dwa konkursy. W 3 edycji do rozdania jest w sumie 10 mln zł. Nabór wniosków ruszył 31 marca br. 
 

Nowy program NCBR zdecydowanie poszerza możliwości współpracy z zagranicznymi podmiotami, nie ograniczając ich potencjału.

Polscy innowatorzy: firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki badawcze oraz inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę mogą aplikować w ramach programu, uzyskując możliwość finansowania projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także tych zupełnie niszowych. Rezultaty ich prac mogą być skomercjalizowane bez ograniczeń geograficznych, co daje polskim podmiotom szansę szybkiego wejścia z wypracowanym w toku prac B+R produktem na rynek międzynarodowy. 

- Innoglobo to program stworzony dla innowatorów, którzy chcą odnieść sukces na dużą skalę, który nie ogranicza potencjału. Pomaga kreatywnie wykorzystać sieć kontaktów międzynarodowych nawiązywanych przez polskie podmioty. Jest odpowiedzią na rosnące potrzeby i postępującą globalizację. Swobodny wybór partnera na całym świecie jest tym atutem, który został niezmiernie doceniony przez naszych Wnioskodawców, a którego brakowało w ramach innych dostępnych programów NCBR - powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyr. NCBR.

Standardowymi wymogami stawianymi wnioskodawcom tym programie jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego, który może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. 

Nabór wniosków ruszył 31 marca br. i potrwa do 30 września br. Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.
NCBR przeznaczyło na dofinansowanie polskich inicjatyw w ramach 3. konkursu programu Innoglobo budżet w wysokości 10 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę wyniesie 400 tys. zł, a maksymalna - 1,5 mln zł. 

Pierwsza edycja Innoglobo zakończyła się 30 listopada 2021 r. Wśród projektów wybranych przez NCBR do dofinansowania w 1. konkursie znalazły się przedsięwzięcia o wyjątkowo innowacyjnym potencjale, m.in. takie jak:
•    Projekt: Opracowanie innowacyjnej stałej postaci produktu leczniczego o silnym działaniu przeciwbólowym i właściwościach zniechęcających do nadużywania opioidów (Transfer of Science Sp. z o.o.) 
•    Projekt: Innowacyjna technologia doustnego dostarczania małych fragmentów niekodującego RNA (microRNA) jako czynnika aktywnego w klinicznych dodatkach paszowych, dla koni cierpiących na syndrom metaboliczny i ochwat (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej)
•    Projekt: Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu Zasilaną Hybrydowymi Kolektorami Fotowoltaiczno-Cieplnymi (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia)
•    Projekt: Nowoczesne dodatki zeolitowo-tlenkowe do zastosowań w technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o zwiększonej odporności na działanie czynników środowiskowych (Politechnika Lubelska)

W tej chwili dobiega końca ocena zgłoszonych wniosków do dofinansowania w 2. konkursie Innoglobo. Niebawem zostanie ogłoszona lista wybranych projektów.

Źródło

Skomentuj artykuł: