Współpraca dla pozyskiwania inwestycji zagranicznych w obszarze nowoczesnych usług biznesowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych podpisały porozumienie o strategicznej współpracy. Oba podmioty będą współpracować w celu pozyskiwania kolejnych inwestycji zagranicznych w obszarze nowoczesnych usług biznesowych pozwalających tworzyć nowe miejsca pracy oraz wspierać rozwój eksportu firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Patronat nad tymi działaniami objęło ministerstwo rozwoju, pracy i technologii (MRPiT).

Usługi biznesowe to największy sektor w portfelu projektów realizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Od lat wspieramy inwestorów zagranicznych, którzy chcą otwierać nowe lub powiększać obecnie działające centra usług. Pracujemy nad kolejnymi projektami i jestem przekonany, że ścisła współpraca z ABSL pozwoli nam jeszcze efektywniej wspierać eksport usług oraz pozyskiwać kolejne inwestycje

mówi Krzysztof Drynda, prezes PAIH.

Z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021” wynika, że w 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. w Polsce powstały 74 nowe centra usług. Największy udział w tworzeniu nowych centrów mieli w tym okresie inwestorzy amerykańscy (32,4%), na drugim miejscu pod względem liczby nowych inwestycji znalazły się polskie firmy (17,6%). Kolejne miejsca zajęli inwestorzy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Szwecji, Francji i Hiszpanii, którzy otworzyli więcej niż jedno centrum. Na 1602 centra usług biznesowych, które obecnie działają w Polsce, 1078 to centra firm zagranicznych. W sektorze jest zatrudnionych ponad 355 000 osób. Zatrudnienie wzrosło rok do roku o 3,9%, podczas gdy zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw spadło o 2%. Sektor odpowiada obecnie za ponad 3,5% PKB Polski, a wartość eksportu usług kształtuje się na poziomie 22,9 mld USD (wzrost rok do roku o ponad 10%).

Z analizy ABSL „Strategic Foresight in the Business Services Sector 2021”, wynika, że zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w ciągu dekady może się niemal podwoić i osiągnąć poziom 650 tys. osób pracujących w sektorze w 2031 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: