Współpraca z Islandią w zakresie produkcji H2

Kwestie dotyczące współpracy w obszarze wodoru, geotermii i redukcji emisji CO2 były głównym tematem rozmów wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski z delegacją Islandii, pod przewodnictwem Hannesa Heimissona - nowo powołanego ambasadora Islandii w Polsce.

W sytuacji obecnego kryzysu geopolitycznego oraz jego wpływu na politykę energetyczną, konieczne jest budowanie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej kraju.

Realizując w partnerstwie z Islandią projekty w zakresie czystej produkcji wodoru, a następnie metanolu z geotermii islandzkiej, możemy wspólnie budować gospodarkę zeroemisyjną. Celem jednego z polsko-islandzkich projektów jest uruchomienie wielkoskalowej produkcji zielonego wodoru i jego produktów pochodnych, wykorzystując do tego celu energię geotermalną z pól zlokalizowanych na Półwyspie Reykjanes.

Bardzo się cieszę na współpracę polskich spółek z islandzkim partnerami w zakresie produkcji wodoru z wykorzystaniem bogactwa energii geotermalnej. Współpraca ta umożliwi realizację inicjatyw przyczyniających się do rozwoju najnowszych technologii, które przyniosą korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce - powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

Polska Strategia Wodorowa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. określa strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tego paliwa w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i przemyśle. Przyczyni się to do utrzymania konkurencyjności polskiego przemysłu. 

Jak podkreślił wiceminister Ireneusz Zyska, szacuje się, że w polskich warunkach geograficznych i pogodowych produkcja odnawialnego wodoru najszybciej osiągnie rentowność przy wykorzystaniu potencjału energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

Skomentuj artykuł: