Wszystko o biznesie w jednym miejscu

Z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju przybyli legalnie do Polski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło stronę biznes.gov.pl/Ukraina. Znajdą się tam treści dedykowane przedsiębiorcom z Polski rozważającym np. zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz obywatelom Ukrainy chcącym założyć działalność gospodarczą w Polsce.

Prezydent RP 12 marca br. podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada ona m.in. legalizację pobytu Ukraińców w Polsce przez 18 miesięcy (do 23 sierpnia 2023 r.) i możliwość uzyskania przez nich numeru PESEL. Dzięki temu przedsiębiorcy z Ukrainy mogą założyć i prowadzić firme na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Kto może założyć firmę?

Strona biznes.gov.pl/Ukraina powstała, aby pomóc polskim przedsiębiorcom oraz obywatelom Ukrainy zainteresowanym działalnością gospodarczą w Polsce odnaleźć się w aktualnej rzeczywistości gospodarczej. - Dzięki tej stronie wszyscy zainteresowani w jednym miejscu znajdą informacje dotyczące tego, jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszego kraju. Krok po kroku wytłumaczyliśmy także, co należy zrobić, aby polski przedsiębiorca mógł zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy. Wszystkie te informacje zostały przetłumaczone na język ukraiński - mówi wiceminister Olga Semeniuk.

Internetowe wnioski w sprawie założenia firmy w Polsce mogą składać obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju od 24 lutego 2022 r. Dotyczy to również osób, które przybyły do Polski wcześniej i przebywają tu legalnie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz posiadają nr PESEL.

Obywatele Ukrainy mogą założyć zarówno firmę jednoosobową (należy ją zarejestrować w CEIDG), jak również dowolną spółkę osobową lub kapitałową, w tym spółkę jawną.

Rejestracja firmy w CEIDG

Jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG mogą założyć obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce i posiadają numer PESEL.  Mogą to zrobić online lub w urzędzie.

Działalność można założyć online, bez konieczności wychodzenia z domu. Wszystko dzięki stronie biznes.gov.pl, na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące założenia i prowadzenia firmy.

Ważne: Przy zakładaniu działalności online, oprócz legalnego pobytu w Polsce i numeru PESEL konieczny jest profil zaufany.

Jak otrzymać PESEL

Aby otrzymać PESEL, obywatel Ukrainy, który legalnie przyjechał Polski (od 24 lutego br.) z terytorium Ukrainy, musi złożyć wniosek w tej sprawie w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski.

Co zrobić, aby zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce?

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy, powinni pamiętać, że potencjalni pracownicy powinni legalnie przebywać w Polsce i posiadać ważny tytuł pobytowy.

Skomentuj artykuł: