Wydłużenie czasu na rozliczenie rocznego CIT za 2022 r.

Resort finansów przekazał do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży terminy rozliczenia rocznego podatku CIT.

Wydłużenie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane m.in. przez środowiska księgowych.
Zgodnie z projektem rozporządzenia nie 31 marca 2023 r., a 30 czerwca 2023 r. będzie ostateczną datą m.in. na:

  •     złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  •     wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Późniejszy termin rozliczenia zapewni podatnikom większy komfort i bezpieczeństwo w realizacji obowiązków podatkowych w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną.

Rozporządzenie obejmie wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
Projekt jest dostępny na stronie legislacja.gov.pl.

Skomentuj artykuł: