Wyższe oprocentowanie obligacji skarbowych

W październiku, w związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP, oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Ponadto ministerstwo finansów podnosi oprocentowanie obligacji o zapadalności od 3 do 12 lat. W pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane będą odpowiednio: 6,85% dla 3-latek, 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży, która wynosi dla instrumentów oferowanych w październiku 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,10% dla obligacji 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

- W październiku podnosimy oprocentowanie wszystkich obligacji oszczędnościowych o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy. O 0,25 pp wyższe będzie oprocentowanie instrumentów 3-letnich. Jeszcze bardziej atrakcyjne, bo wyższe o 0,50 pp, będzie oprocentowanie instrumentów detalicznych o zapadalności od 4 do 12 lat. Chcemy w ten sposób zachęcać naszych klientów do pomnażania oszczędności przy pomocy naszych obligacji

- komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Jak podkreśla: - Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych OTS pozostaje bez zmian. Od października funkcję agenta emisji obligacji detalicznych pełnić będzie także bank Pekao SA. Liczymy na to, że od października nowa grupa klientów będzie mogła wykorzystać zalety naszych obligacji przy pomnażaniu swoich oszczędności. Oferta obligacji oszczędnościowych jest różnorodna zarówno pod względem długości oszczędzania, zasad oprocentowania, jak i wypłaty odsetek. Klienci indywidualni mogą wybrać taki rodzaj obligacji, który będzie najlepiej dostosowany do ich preferencji. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

W przekonaniu wiceministra warto pamiętać o możliwości bezpiecznego i wygodnego zakupu obligacji w serwisach internetowych agentów MF. - Obligacje będą dostępne pod dotychczasowym adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz nowym - www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl. Od 1 października obligacje dostępne będą również u nowego agenta Pekao, pod adresem www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay - dodaje Skuza.

Źródło

Skomentuj artykuł: