Wzrósł ważny wskaźnik dotyczący polskiego przemysłu

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu wyniósł 51,7 pkt. wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 51,6 pkt. i wobec 50,8 pkt. w listopadzie - podała firma Markit.

Na grudniowy wzrost wskaźnika najbardziej pozytywny wpływ miał odczyt Wskaźnika Nowych Zamówień, następnie Wskaźnik Zapasów Pozycji Zakupionych i Wskaźnik Czasu Dostaw. Wskaźnik Zatrudnienia odnotował pozytywną wartość, lecz tempo ekspansji zwolniło od listopada. Wskaźnik Produkcji ciążył w największym stopniu na odczycie głównego indeksu.

"W grudniu warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym uległy znacznej poprawie, odzwierciedlając przede wszystkim wzrost nowych zamówień oraz dalszą poprawę sytuacji na rynkupracy w przemyśle. Zgodnie z metodologią PMI wydłużony czas dostaw oraz rekordowy wzrost zapasów środków produkcji miały pozytywny wpływ na odczyt głównego wskaźnika. Opóźnienia w łańcuchach dostaw wynikały po części ze wzrostu popytu, choć wielu respondentów badania zaraportowało niedobory surowców oraz zakłócenia w transporcie. Gorsza dostępność środków produkcji była widoczna w inflacji kosztów, która osiągnęła najwyższy poziom od ponad 9 i pół roku"

napisano w komentarzu do danych.

Autorzy badania piszą, że najnowsze wyniki badań sugerują, że produkcja zwiększy się w nadchodzących miesiącach. 

Źródło

Skomentuj artykuł: