Wzrost zatrudnienia kobiet to jeden z ważniejszych czynników, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego

Pozytywnego wpływu kobiet na rozwój społeczeństwa nie można zredukować wyłącznie do tych aspektów, które widoczne są w danych statystycznych. Warto jednak zauważyć, że sytuacja kobiet w świetle wielu wskaźników gospodarczych staje się coraz lepsza. W opublikowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny raporcie „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej” pokazano, że kobiety w Polsce są w lepszej sytuacji zdrowotnej niż mężczyźni i średnio żyją dłużej.


Mają także wyższy poziom edukacji, choć obierają inne kierunki kształcenia. Sfera pracy wydaje się natomiast tą, w której – mimo widocznego postępu w ostatnich latach – wciąż trzeba podejmować działania, by lepiej wykorzystać potencjał kobiet. Dzięki temu można będzie poprawić nie tylko sytuację materialną samych kobiet i ich rodzin, ale również wzmocnić rynek pracy borykający się z coraz większymi deficytami pracowników.
Wśród pozytywnych trendów warto zwrócić uwagę na wzrost zatrudnienia kobiet w polskiej gospodarce – rekordowy pod tym względem był 2022 r. Wzrost zatrudnienia kobiet to jeden z ważniejszych czynników, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Problem bezrobocia dotyczy stosunkowo niewielu kobiet, ale wyzwaniem dla rynku pracy pozostaje bierność zawodowa części kobiet.
Średnie wynagrodzenie kobiet wyraźnie wzrosło nominalnie i realnie na przestrzeni ostatnich lat. Wzrost ten w większym stopniu dotyczył niższych stanowisk: przede wszystkim pracowniczek przemysłowych, rzemieślniczek, pracowniczek usług i sprzedawczyń. Jednocześnie zmniejszyła się stopa ubóstwa. W Polsce, tak jak w całej UE, kobiety średnio zarabiają mniej niż mężczyźni. Ta luka płacowa jest jednak w naszym kraju stosunkowo niska, wyższa jest tzw. skorygowana luka płacowa – zbliżona do średniej dla krajów UE.
Stosunkowo dużo Polek pracuje na stanowiskach kierowniczych, ale kobiety wciąż wyraźnie rzadziej zasiadają w zarządach dużych spółek giełdowych. 15-letnie dziewczęta w teście PISA badającym umiejętności matematyczne mają wyniki zbliżone do chłopców. Mimo tego kobiety nawet kilkukrotnie rzadziej wybierają kierunki STEM i ICT. Jednocześnie to kobiety częściej niż mężczyźni kończą studia (dużo większy udział mają kierunki w dziedzinie kształcenia, w tym studia pedagogiczne).
Aby utrzymać pozytywne trendy i lepiej wykorzystywać potencjał kobiet, wskazane są działania w następujących obszarach: (1) walka ze stereotypami i dyskryminacją, (2) narzędzia wspierające aktywność zawodową kobiet, (3) wsparcie instytucjonalne kobiet wybierających kształcenie w kierunkach, w których dominuje udział mężczyzn, (4) zapewnienie kobietom równych szans w pełnieniu funkcji przywódczych, (5) monitorowanie postępów w zakresie równości płci.

Źródło

Skomentuj artykuł: