Z dofinansowaniem UE w realizacji ponad 100 tys. inwestycji za prawie 600 mld zł

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów Unii Europejskiej do 10 kwietnia 2023 r. złożono 199 572 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 930,8 mld zł – poinformowało ministerstwo funduszy i rozwoju regionalnego. 
 

Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 578,6 mld zł, tj. 163,8 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.
 

Do 10 kwietnia 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 415 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 587,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 351,2 mld zł, czyli 99,4 procent alokacji środków UE.
 

Jednocześnie wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 440,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 283,3 mld zł, co stanowi 80,2 procent alokacji.

Źródło

Skomentuj artykuł: