Zamiast Łukoila na Węgrzech 79 stacji paliw pod marką Orlenu

- Rozszerzamy naszą sieć sprzedaży detalicznej i równolegle rozważamy dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030 r. w regionie pod polską marką Orlen działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Akwizycja stacji na nowych rynkach jest elementem realizowanego przez nas procesu budowy multienergetycznej firmy. Tylko silna, zdywersyfikowana firma zagwarantuje bezpieczeństwo polskiej gospodarki i obywateli w obszarze dostaw paliw i energii w akceptowalnych cenach - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Grupa Orlen, po finalizacji połączenia z Grupą Lotos oraz po przejęciu stacji paliw od MOL, planuje rebranding wszystkich 185 stacji na Węgrzech i na Słowacji na markę Orlen. Wśród nich znajdzie się 79 stacji na Węgrzech pod marką Lukoil, prowadzonych obecnie przez prywatnych udziałowców, którzy użytkują tę markę na podstawie licencji.

Fundamentem fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos jest umowa z Saudi Aramco. Oznacza ona zacieśnienie relacji Orlenu ze stabilnym partnerem, największym koncernem paliwowym na świecie, z ogromnym doświadczeniem i technologiami, które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój połączonego koncernu. Umowa obejmuje także zabezpieczenie dostaw ropy naftowej na poziomie 20 mln t rocznie, co pokryje 45% zapotrzebowania nowej zintegrowanej Grupy w Polsce, Czechach i na Litwie.

Realizacja środków zaradczych umożliwi również połączonemu koncernowi dalszą ekspansję w obszarze detalicznym. Grupa Orlen pozyska nowe stacje na rynkach Europy Środkowej, które są kluczowe z punktu widzenia strategii rozwoju sieci detalicznej. Dzięki tej transakcji PKN Orlen przejmie 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji na Słowacji, co przybliży Koncern do realizacji założeń strategicznych zakładających wzrost udziału stacji zagranicznych w sieci Orlen. Dziś stacje zagraniczne stanowią 37% całej sieci, a ambicją koncernu jest osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie ponad 45% w 2030 roku. Po finalizacji transakcji polski koncern uzyska ponad 7% udział na rynku węgierskim i będzie czwarty na tym rynku pod względem ilości stacji. Również na Słowacji sieć Orlen wzrośnie do ponad 60 obiektów.

W ramach transakcji na rynku węgierskim wszystkie przejmowane stacje zostaną niezwłocznie poddane rebrandingowi, a dotychczasowe marki Lukoil i MOL zastąpi marka Orlen. Pozwoli to kierowcom tankować na stacjach Orlen w sześciu krajach europejskich. 

Skomentuj artykuł: