Zgoda na połączenie PKN Orlen z Lotos SPV 5

Rząd wyraził zgodę na połączenie PKN Orlen z Lotos SPV 5. Spółka PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów spółki Lotos SPV 5, wobec czego zastosowana zostanie procedura uproszczonego połączenia. Jego celem jest optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Grupy Orlen.

Zarządy obu spółek uzgodniły i podpisały plan połączenia spółek 7 lutego 2023 r. Operacja wynika z procesu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.

Połączenie Orlenu i Lotos SPV 5 uprości strukturę właścicielską Grupy Kapitałowej Orlen. Przyczyni się do optymalizacji zarządzania, usprawnienia procesów operacyjnych oraz obniżenia kosztów działalności GK Orlen.

Lotos SPV 5 przejęła majątek wydzielany ze spółki Lotos Paliwa - część działalności detalicznej Lotos Paliwa nieobjętą środkami zaradczymi, wyznaczonymi przez Komisję Europejską w warunkowej zgodzie na fuzję PKN Orlen i Grupy Lotos, która została sfinalizowana w sierpniu 2022 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: