Zmiana systemu rozliczeń dla prosumentów

W 2022 r. zmienią się zasady rozliczeń dla nowych prosumentów energii odnawialnej. Do 31 marca nowi prosumenci będą korzystać z dotychczasowego systemu opustów przez 15 lat, od 1 kwietnia docelowo trafią do systemu net-billing.

1 kwietnia 2022 r. wejdzie w życie zmiana sposobu rozliczeń dla nowych prosumentów energii odnawialnej, wynikająca z nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada, że wszyscy prosumenci, którzy trafią na rynek między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. skorzystają w tym okresie z systemu opustów, ale docelowo trafią do net-billingu. Od 1 lipca wszyscy nowi prosumenci będą już rozliczani za pomocą net-billingu.

System ten przewiduje, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Mają też ponosić opłaty dystrybucyjne, z 15 proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Dziś prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać darmo 0,8. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.

Rozliczanie w systemie net billingu będzie się odbywać w okresie 12 miesięcy. Prosument ma dysponować depozytem - ewidencją środków prowadzoną miesięcznie i z niego mógłby płacić za zużytą energię. Wartość energii zapisywana będzie w depozycie, będzie liczona według średniej ceny miesięcznej. Od energii wprowadzonej do sieci prosument nie będzie płacić VAT ani PIT. Pobierając energię z sieci płacił będzie częściowo opłaty dystrybucyjne, opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT.

Źródło

Skomentuj artykuł: