Zmiany w badaniu sprawozdań finansowych za 2021? PANA ujawnia szczegóły

13 stycznia br. odbyło się w trybie zdalnym spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami ponad 150 firm audytorskich niebadających sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego (nie-JZP). 

Wiele osób zapomina, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – w którym dominują nie-JZP - stanowi przeważającą większość́ przedsiębiorstw w Polsce i wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB. Nic więc dziwnego, że Agencja przywiązuje dużą wagę do jakości usług atestacyjnych w obszarze nie-JZP bo ewentualne nieprawidłowości w ich sprawozdaniach finansowych mogą zagrażać bezpieczeństwu całej gospodarki.
- dowiedział się serwis filarybiznesu.pl w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

To kolejne już spotkanie tego typu służące kontynuacji i pogłębieniu realizowanego od początku działalności Agencji dialogu z firmami audytorskimi w ramach nadzoru publicznego. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. najbardziej istotne zagadnienia jakie mogą wpłynąć na proces badania sprawozdań finansowych za 2021 r. (w tym kwestie związane z wyceną, nowym standardem badania dotyczącym ESEF) oraz wpływem sytuacji pandemicznej na działalność nie-JZP i proces badania oraz przedstawiono kluczowe cele i bieżące działania Agencji. Następnie odbyła się dyskusja na bazie pytań zadawanych przez przedstawicieli firm audytorskich. Podczas niej omówiono zagadnienia dotyczące bieżących wyzwań dla środowiska biegłych rewidentów w Polsce. Przedstawiciele firm audytorskich zadawali pytania, dzieląc się swoimi opiniami z zarządem PANA. Spotkanie takie będą kontynuowane, ponieważ dają możliwość uzyskania informacji ,,z pierwszej ręki’’ na temat trendów, utrudnień lub barier dla świadczenia usług najwyższej jakości na rzecz nie-JZP (w tym MŚP) w dobrze rozumianym interesie społecznym.

Skomentuj artykuł: