Zmienność nową stałą w strategii firm?

62,5% zmian wprowadzanych w firmach dotyczy aspektów technicznych i technologicznych, 16% zasobów ludzkich. Jak wynika z raportu „Change Management – kompas managera 2023” przygotowanego przez firmę Wyser, niemal 100 proc. managerów wyższego szczebla uważa, że są przygotowani do ich wprowadzania, niewiele mniej jest zadowolonych z efektów usprawnień, choć piętą achillesową pozostaje efektywna komunikacja oraz zaplanowanie zmian. Czy zawsze wprowadzane są metodycznie? Ile firm wybiera elastyczność i model „ciągłego doskonalenia się”? 

- Naszą rzeczywistość zdominowała zmienność, podważająca zasadność zjawisk czy założeń traktowanych dotychczas za pewniki. Wpływa na naszą codzienność i sposób, w jaki pracujemy. Także dla zarządzających nadszedł czas na rewolucję, gdyż, tak jak zmiany przestawiły świat na nowe tory, tak i liderzy powinni zrewidować swój sposób myślenia i zarządzania, a niekiedy wręcz zbudować swoją pozycję na nowo – mówi Paweł Prociak, CEO Wyser Polska.

Z przeprowadzonego badania wynika, że głównym powodem wprowadzania zmian jest dostrzeżenie możliwości ulepszenia procesów w firmie oraz rozwój - wejście organizacji w kolejny etap. Kolejne czynniki to konkretny kryzys czy problem w firmie, zmiany ekonomiczno-społeczne, presja ze strony konkurencji oraz oczekiwania klientów, a także zmiany regulacyjne.

Coraz większego przyspieszenia nabiera transformacja technologiczna, która zmienia polskie firmy - aż 62% usprawnień przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w ostatnim czasie dotyczyło obszarów technicznych (32,5%) oraz technologicznych (29,5%). Zmiany związane z zasobami ludzkimi, np. przekwalifikowaniem, motywowaniem, nową kulturą organizacyjną wprowadziło 16% firm. Niewiele mniej – 15% - odnosiło się do obszaru ekonomicznego, np. redukcji kosztów,  najmniej - kwestii strukturalnych i regulacyjno-prawnych. 

Zdecydowana większość managerów (niemal 100%) bardzo dobrze ocenia zarówno swoje przygotowanie do zarządzania zmianą, jak i efekty wprowadzonych usprawnień.

- Duża zmienność procesów w dzisiejszej rzeczywistości sprawiła, że długookresowe planowanie zmian w przedsiębiorstwach przestało mieć sens. Nie jesteśmy w stanie przygotować się na to, co przyniesie jutro, więc z jednej strony warto być w stałej gotowości na zmianę, z drugiej należy do zmiany podejść strategicznie. To wizja jest tu moim zdaniem najważniejsza, bo to ona wskazuje kierunek, wyznacza ścieżki i zakłada jakiś punkt odniesienia w przyszłości. Dopiero gdy mamy wizję zmiany, w ramach jej realizacji możemy opracować plan

komentuje Prociak.

Skomentuj artykuł: