Źródłem finansowania odbudowy Ukrainy mogą być zamrożone rosyjskie rezerwy - 300 mld dol.

Wojna na Ukrainie prędzej, czy później się skończy. Ale czy samo to wystarczy, by rozpoczął się proces odbudowy kraju? Warunki brzegowe efektywnej odbudowy, konkurujące ze sobą wizje tego procesu i kwestia potencjalnego udziału w nim polskich przedsiębiorstw - to główne wątki najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute, „Odbudowa Ukrainy. Efektywność, organizacja, finansowanie”.

Autorzy raportu podkreślają, że tym, co zdefiniuje proces odbudowy Ukrainy, będą warunki pokoju osiągnięte między tym krajem a Rosją. Tzw. czysty pokój będzie kluczowym czynnikiem maksymalizującym szanse na sukces odbudowy.

Obecnie nikt nie jest w stanie określić, jaka będzie ostateczna skala zniszczeń, a także jaki będzie punkt wyjścia ukraińskiej gospodarki po zakończeniu wojny. Straty szacuje się dzisiaj na kwotę od 300 mld do 900 mld dolarów. „Nie wiemy też - czytamy w raporcie - jakimi terytoriami będzie dysponowała nowa Ukraina, jednak głęboko wierzymy, że będzie niepodległym krajem, obejmującym również Donbas, Ługańsk i półwysep Krymski”.

Planowana jest szeroko zakrojona odbudowa Ukrainy, przy współudziale jej sojuszników. Jeśli Ukraina pozostanie w strefie wpływów Zachodu, a na dzień publikacji raportu wszystko na to wskazuje, to znacząca część funduszy przeznaczonych na jej odbudowę będzie pochodziła z Unii Europejskiej, USA, a także z międzynarodowych instytucji. Obecnie wszyscy interesariusze przygotowują się do finansowania odbudowy, tworząc już pewne koncepcje wsparcia. Część z poczynionych planów ujrzała już światło dzienne w postaci publikacji opisujących podstawowe założenia.

Autorzy raportu WEI porównali opublikowane dokumenty, które dotyczą sposobu finansowania i odbudowy Ukrainy, a także przedstawili najbardziej prawdopodobne i optymalne scenariusze alokacji środków w tym celu. Oprócz przeglądu rozwiązań zaproponowanych przez zainteresowane instytucje, przygotowane zostały własne propozycje, które przedstawiono na podstawie opinii ekspertów.

Główne tezy raportu:

  •     Strona ukraińska ocenia, że skuteczna odbudowa pochłonie co najmniej 750 mld USD w ciągu 10 lat, z czego 250 mld miałoby pochodzić z sektora prywatnego.
  •     Niezwykle istotnym źródłem finansowania odbudowy mogą być zamrożone rosyjskie rezerwy, które już teraz wynoszą 300 mld dolarów.
  •     Wsparcie ukraińskich przedsiębiorstw w czasie wojny i w pierwszych latach po wojnie będzie miało kluczowy wpływ na jakość życia w Ukrainie w kolejnych dekadach.
  •     Ukraińskie przedsiębiorstwa mogą stać się konkurencyjne, jeśli zapewni się im dostęp do kapitału w cenach porównywalnych do tego, jaki kapitał pozyskują firmy w krajach UE.
  •     Transparentność wydawania środków i sprawnie działająca polityka antykorupcyjna będą jednocześnie największym wyzwaniem, jak i niezbędnym warunkiem do uzyskania optymalnego finansowania.
  •     Przyciągniecie znacznej ilości polskich firm w ramach projektu odbudowy i ekspansji na rynek ukraiński może nastąpić po zażegnaniu kryzysu energetycznego i ustabilizowania się sytuacji w tym kraju.
Źródło

Skomentuj artykuł: