ZUS coraz bardziej zautomatyzowany

Planowany jest dalszy proces automatyzacji rozliczeń zasiłków i składek na ubezpieczenie społeczne. Są dwa duże projekty, które chcemy wprowadzić w najbliższym czasie – zapowiedziała w środę prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podczas XXIX Rady Przedsiębiorców.

Tematem spotkania w ramach XXIX Rady Przedsiębiorców były m.in. zmiany w zasadach rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że Zakład realizuje działania mające na celu informowanie i edukowanie przedsiębiorców na temat aktualnie obowiązującego prawa i przepisów, które mają się zmienić.

Przypomniała, że ZUS przeprowadzał w ostatnich latach wiele kluczowych reform, takich jak e-składa, e-zwolnienia czy e-akta. Zwróciła uwagę, że w czasie epidemii COVID-19 ZUS objął kilka milionów przedsiębiorców zwolnieniem z obowiązku opłacania składek i świadczeniem postojowym.

Wprowadzono też – jak mówiła prezes – udogodnienia w zakresie automatyzacji usług np. przez PUE ZUS.

"Zdecydowana większość spraw może być załatwiana elektroniczne. I ten kierunek działań jest cały czas realizowany"

powiedziała szefowa ZUS.

Podkreśliła, że przedsiębiorcy są pierwszym filarem w systemie ubezpieczeń społecznych.

 "Nasza współpraca, także pomoc w stosowaniu przepisów jest kluczowa, żeby w ogóle mówić o drugim filarze, czyli wypłacie świadczeń"
 

dodała prof. Uścińska.

Przekazała, że obecna sytuacja na rynku pracy pod względem liczby płatników składek jest bardzo korzystna.

"Podobnie jeśli chodzi o liczbę ubezpieczonych. W połowie listopada mieliśmy prawie 15,8 mln osób w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. To są bardzo wysokie wskaźniki"

oceniła prezes ZUS.

Dodała, że stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek wraca do wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii.

"Jesteśmy w stanie pokryć wydatki np. z FUS-u w ponad 80 procentach ze składek"

zaznaczyła.

Zapowiedziała, że planowany jest dalszy proces automatyzacji rozliczenia płatników składek i zasiłków np. przez doprowadzenie do sytuacji, gdzie pracodawca nie będzie musiał ustalać wypłaty zasiłków tak, jak dzieje się to w przypadku firm zatrudniających powyżej 20 pracowników.

"To są dwa duże projekty, które chcemy przeprocedować w najbliższym czasie. One są już gotowe, ale Polski Ład uzyskał pierwszeństwo"

powiedziała prof. Uścińska.

Przypomniała, że od nowego roku kalendarzowego ma wejść w życie pakiet ustaw w ramach Polskiego Ładu. Wskazała, że na stronie internetowej ZUS przygotowano pełną informację m.in. na temat zmiany w zasadach rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z nowymi przepisami dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu (tak jak dla pracowników). Nie będzie też odliczana od podatku. Przygotowano dla nich specjalny mechanizm, który będzie polegał na odliczeniu od dochodu określonej kwoty.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą od 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu. Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna wyniesie 9 proc., które będą liczone od podstawy: dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia; dla przychodów do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia; dla wyższych 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

U ok. 107 tys. podatników rozliczających się na karcie podatkowej składka zdrowotna wyniesie 9 proc. Będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia.

Zmienią się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Przykładowo, składka za marzec będzie płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, za kwiecień od dochodu z marca płatna do 20 maja.

Źródło

Skomentuj artykuł: