Zwiększyła się liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej

Z danych za I kwartał 2023 r. wynika, że zwiększyła się liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej – obecnie takich użytkowników jest już prawie 23 mln. Blisko 89% spośród nich aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej – poinformował Związek Banków Polskich.

Wyraźny procentowy wzrost odnotowano w odniesieniu do liczby transakcji w systemie rozliczeniowym Express Elixir. W I kwartale 2023 r. było ich blisko 75 milionów, co stanowi wzrost o 7,5% przelewów natychmiastowych. W odniesieniu do I kwartału 2022 r. wzrost ten wyniósł prawie 73%. Do wartości 43 mld zł, czyli o 2% więcej w porównaniu do IV kwartału 2022 r., wzrosła także wartość obrotów tego systemu.
Z danych za I kwartał 2023 r. wynika, że liczba umów klientów indywidualnych z dostępem do usług bankowości internetowej wynosi ponad 42 mln.

Z raportu NetB@nk ZBP wynika, że liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wynosi obecnie ponad 20 mln. W porównaniu do IV kwartału 2022 r. to wzrost powyżej 4%. Z kolei, w zestawieniu z danymi za I kwartał 2022 r. to wzrost na poziomie 15%.

– Polacy chętnie korzystają z bankowości internetowej i bankowych aplikacji mobilnych. Liczba takich klientów rośnie stale z kwartału na kwartał. Z pewnością możemy to przypisać łatwej i wygodnej formie, która umożliwia zarządzanie swoimi finansami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dużą rolę odgrywa tutaj także bezpieczeństwo. Banki stale monitorują zabezpieczenia swoich platform i wprowadzają coraz bardziej zaawansowane metody uwierzytelniania. Cenimy również bankowość internetową za szeroki zakres usług i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam zaoszczędzić czas 

mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Tendencja wzrostowa utrzymuje się także w odniesieniu do liczby użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości – zanotowano wzrost o 3% względem IV kwartału 2022 r. Wśród ponad 20 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, ponad 13,6 mln użytkowników możemy nazwać mobile only, co oznacza, że 68% tej grupy to osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.

Przybyło klientów sektora MŚP posiadających rachunki bankowe z dostępem do bankowości
internetowej. Jest ich obecnie blisko 3,5 mln. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku wynosi 2,4 mln, co stanowi blisko 3% wzrost w odniesieniu do IV kwartału 2022 r.

W I kwartale 2023 r. ZBP obserwuje również niewielki wzrost średniej wartości przelewu klienta z sektora MŚP. Wartość przelewu na koniec roku wynosiła 6738 zł, to blisko o 100 zł więcej niż pod koniec 2022 r. O 11%, w porównaniu z IV kwartałem 2022 r., wzrosła również średnia wartość przelewu klienta indywidualnego. Wynosi obecnie 1262,94 zł.

Z przedstawionych przez Krajową Izbę Rozliczeniową danych za I kwartał 2023 r. wynika, że
w porównaniu do IV kwartału 2022 r. nastąpił niewielki spadek liczby transakcji w systemie Elixir oraz znaczny spadek ich wartości na poziomie 3,7%.

Z kolei, jeśli chodzi o liczbę transakcji przeprowadzonych w systemie Euro Elixir, z danych za I kwartał 2023 r. wynika, że wyniosła ona 12,3 mln, co w odniesieniu do IV kwartału 2022 r. stanowi spadek o 2%.

Tendencja spadkowa dotyczy również wartości dokonywanych operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir. W I kwartale br. zanotowano wynik na poziomie 86 mld euro, co stanowi 7,5% spadek w porównaniu z wynikiem notowanym na koniec 2022 r.

Skomentuj artykuł: