200 mln zł na odbudowę gospodarstw dotkniętych ASF

O strategii programu odbudowy gospodarstw po ASF mówili podczas konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda oraz główny lekarz weterynarii Mirosław Welz.

Minister poinformował o szczegółach programu odbudowy gospodarstw po ASF.

W ramach programu będą wdrażane nowe oraz modyfikowane istniejące już instrumenty wsparcia finansowego w celu utrzymania lub odbudowy produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń

podkreślił Grzegorz Puda.

Założenia programu obejmują instrumenty zapewniające realizację działań związanych z:

  •  bioasekuracją;
  •  eliminacją zjawiska niższej ceny;
  •  osłoną zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych;
  •  wsparciem w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw;
  •  kredytami i pożyczkami na odbudowę stada po wystąpieniu ASF.

Program zawiera również zmiany, które efektywniej wesprą odbudowę małych i średnich gospodarstw.

Mamy rozwiązanie dotyczące kredytów i pożyczek. To bardzo istotne aby rolnicy również mogli korzystać z bardzo preferencyjnych elementów finansowych - finansowania lub zakupu, czy samego zabezpieczania się przed ASF

podkreślił minister Puda.

Minister Grzegorz Puda poinformował, że będą środki na wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli w wyniku wystąpienia ASF. Budżet programu odbudowy gospodarstw dotkniętych ASF to około 200 mln zł, w tym 150 mln zł na wsparcie bezpośrednie, a 50 mln zł na bioasekurację.

Środki obejmą:

  •  zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania i wprowadzania do obrotu produktów;
  •  zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu produktów lub do dystrybucji żywności;
  •  zakup maszyn i urządzeń, materiałów budowlanych lub usług związanych z rozbudową infrastruktury zakładów, w tym zrównoważonych i innowacyjnych technologii oraz inwestycji gospodarki obiegu zamkniętego.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N