35 mld euro inwestycji niemieckich w Polsce

Wicepremier J. Gowin spotkał się w Berlinie z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców w Niemczech. Obecnie inwestycje kapitału niemieckiego w Polsce osiągnęły wartość 35 mld euro i stanowią ok. 19% inwestycji zagranicznych ogółem. Firmy z udziałem kapitału niemieckiego zatrudniają w Polsce ponad 361 tys. pracowników - szacuje ministerstwo rozwoju, pracy i technologii.

- Widzimy, że firmy niemieckie dostrzegają możliwości rozwoju w oparciu o rozbudowę potencjału w Polsce - powiedział wicepremier.

W latach 2016-2020 przedsiębiorstwa z Niemiec uzyskały zezwolenie lub decyzję o wsparciu na 150 projektów inwestycyjnych (które nadal pozostają aktywne), na łączną deklarowaną wartość 11.162 mln zł, i deklarowaną liczbę nowych miejsc pracy: 6132. Ten wynik stawia przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem z Niemiec na drugim miejscu, za przedsiębiorstwami z kapitałem z Polski, w ilości projektów (udział 10,2%), wartości inwestycji (16,7%) oraz tworzeniu nowych miejsc pracy (15,9%).

RFN pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski od 20 lat. Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem w 2019 r. wyniósł niemal 28%, a w imporcie - blisko 22%.

Wicepremier Gowin w trakcie spotkania z Federalnym Ministrem Gospodarki i Energii Peterem Altmaierem zwrócił uwagę na fakt, że - pomimo pandemii koronawirusa - Polska odnotowuje dobre wyniki wzajemnych obrotów handlowych. 
 

- W listopadzie Polska stała się trzecim - po Chinach i Holandii - największym eksporterem towarów do Niemiec. Import z Polski stanowił 6,1% łącznego importu Niemiec w tym miesiącu

mówił Gowin.

Wicepremier zaproponował także powołanie dwustronnej grupy zadaniowej (zespołu roboczego) ds. barier na jednolitym rynku.

- Uważamy, że zespół zadaniowy - składający się z przedstawicieli z Polski i Niemiec - zidentyfikuje bariery, jakie napotykają polscy przedsiębiorcy w Niemczech i niemieccy przedsiębiorcy w Polsce. Taka współpraca pomogłaby wyjaśnić wątpliwości i znaleźć kompromis i rozwiązania dla wszystkich naszych przedsiębiorców - powiedział.

Skomentuj artykuł: