6 mld zł dla polskich rolników. KE zatwierdziła program wsparcia

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, program Polski o wartości 1,3 mld euro, który ma wesprzeć producentów rolnych.

Polska powiadomiła Komisję o swoich planach przyjęcia programu o wartości około 1,3 mld euro (6 mld zł), którego celem jest zapewnienie pokrycia ryzyka szkód, wyrządzonych niektórym produktom roślinnym i gatunkom zwierząt gospodarskich, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, takimi jak huragany, powodzie, osunięcia ziemi.

Program jest otwarty dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie podstawowej produkcji rolnej w Polsce, które wykupią ubezpieczenie w towarzystwach ubezpieczeniowych wybranych przez polskie władze w drodze otwartej procedury przetargowej.

Kwalifikujący się beneficjenci są uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 65 proc. ich składek ubezpieczeniowych, pod warunkiem że nie przekraczają one określonych progów.

„Ten środek o wartości 1,3 mld euro przyczyni się do rozwoju prężnego sektora rolnego w Polsce i zapewni długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Pomoże chronić producentów rolnych przed stratami spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, a tym samym utrzyma ich dochody na stabilnym poziomie. Wszystko bez nadmiernego zakłócania konkurencji" - powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za politykę konkurencji.

W szczególności na wypadek suszy program obejmuje państwowy mechanizm reasekuracji, w ramach którego Polska pokryje część odszkodowań, które firmy ubezpieczeniowe musiałyby wypłacić producentom rolnym.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2027 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: